elozetes_0033

 • Augusztus 25-én, csütörtökön délután 16 órakor szabadtéri ünnepi istentisztelet keretében került sor az új toronygomb megáldására. Ekkor helyeztük el az időkapszulában az utánunk jövő nemzedéknek szánt üzenetünket. A város nevében emlékiratot helyezett el dr. Hanusi Péter polgármester. Az új toronygomb toronyba való feljuttatásának megható pillanatait a himnusz éneklése, és a harangok zúgása kísérte.
 • Az elmúlt héten kérték házasságukra Isten áldását a görög katolikus templomban: Kokas Evelin református és Soltész Ferenc görög katolikus testvéreink. Isten áldja meg közös életüket!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Földi Botondot, Földi Attila és Veres Nikoletta gyermekét Debrecenből. Keresztszülei: Káté Krisztián és Veres Eszter. – Gergely Georginát, Gergely Zsolt és Czellár Anikó gyermekét a Balassi útról. Keresztszülei: Kaszonyi Zoltán és Bökényi Andrea, – Kaszonyi Rékát, Kaszonyi Zoltán és Bökényi Andrea gyermekét a Szokolay útról. Keresztszülei: Gergely Zsolt és Czellár Anikó. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjainak és szeretteiknek az életét!
 • A Mátészalkai Református Énekkar 5-től tart próbát az újtelepi Égigérő Közösségi Házban, amelyre minden énekkari tagot szeretettel várnak, és mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az Istent dicsőítő testvéri közösségbe!
 • Hétfőn délelőtt 9-től tartjuk az Agapé munkatársak rendszeres havi lelkigondozó és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozását a gyülekezeti házban.
 • Szerda délelőtt 10-től tartjuk az Életadó Kört a kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén a gyülekezeti teremben.
 • Szerda délután 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Szeptember 1-jén, csütörtökön városunk minden iskolájában megkezdődik a tanítás. A pedagógusok és diákok közös munkájára az új tanévben is sok áldást, erőt és örömöt kérünk. Iskolánk tanévnyitó ünnepsége csütörtök reggel 8 órától lesz az intézmény udvarán.
 • Vasárnap reggelenként 9.25-től gyülekezetünkért és a vasárnapi istentiszteletért imaközösséget tartunk az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Folyamatban van a templomfelújítás. Kérünk mindenkit, hogy csak a szalaggal kijelölt útvonalon, és ott is fokozott óvatossággal közlekedjenek! A szószék melletti bejárat a munkálatok miatt egy ideig zárva lesz. Kérjük a testvérek megértését. Isten áldása legyen a munka végzőin, hordozzuk imádságban nehéz és veszélyes munkájukat.
 • A toronygombban talált emlékiratok másolataiból kiállítást rendeztünk a gyülekezeti teremben, amely megtekinthető munkanapokon 8-16 óráig, valamint a vasárnapi istentiszteletek után fél 12-ig.

Eltemettük:

 • Sándor Istvánt 59 évesen a Bajcsy útról,
 • Patály Dánielt 47 évesen az Ecsedi utcából.

Elhunyt:

 • Tóth János férfitestvérünk, korábban ópályi lakos, 57 éves korában. Temetése kedden 13 órakor lesz.

Emlékharang fog szólni:

 • augusztus 29-én, hétfőn déli 12 órakor, néhai Dr. Kovács Istvánné emlékére halálának 33. évfordulóján, akire mint drága jó édesanyára, nagymamára, dédmamára hálás szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezik lánya: Kónya Istvánné Kovács Ildikó és lányai: Ildikó és Hajnalka, és a kiterjedt rokonság. Isten adjon a gyászolóknak és emlékezőknek életre bátorító Szentlelke, és a mi szeretetünk által vigasztalást.

 

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar népünk őriző pásztora!