20161023

 • Az elmúlt vasárnap nagyobb összegű, névtelen felajánlást találtunk a perselyben, amely a templomfelújítás céljára lett könyvelve. Köszönjük szépen az adományt!
 • Gyülekezetünk egy csoportja a lelkipásztorok vezetésével erdélyi kiránduláson vesz részt. A ma esti órákban érkeznek haza. Isten áldja meg útjukat!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Papp Virágot, Papp Tamás és Kondor Mónika gyermekét a Szokolay útról. Keresztszülei: Kondor Tamás és Szabó Ildikó. Isten áldja meg gyülekezetünk legújabb tagjának és családtagjainak életét!
 • Mátészalka Város Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójának megünneplésére hívja gyülekezetünk tagjait. Az ünnepség ma délután 4 órától a Kölcsey parkban kezdődik és 5 órától az Ifjúság téren folytatódik.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma este 5-től tart próbát az újtelepi Égigérő Közösségi Házban.
 • Egyházmegyei evangélizáció kezdődik ma este a kisari református templomban. Hétfőn szintén Kisarban, kedden és szerdán Cégénydányádon lesz esténként 6 órától evangélizációs istentisztelet, amelyekre mindenkit szeretettel vár a szervező Szatmári Református Egyházmegye. Igét hirdet Sebestyén Győző, fóti lelkipásztor. Akik a hétfői, vagy későbbi alkalmakon szeretnének részt venni, azok hétfőn délig a Gazdasági Hivatalban (tel.: 311-022) névvel és telefonszámmal jelezzék. Részükre megszervezzük a közös utazást.
 • Kedden 12 órakor kezdődik lesz az Agapé munkatársak rendszeres havi lelkigondozó és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozása a gyülekezeti házban.
 • Szerda délelőtt 10-től tartjuk az Életadó Kört a kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén a gyülekezeti teremben.
 • Szerda délután a gyülekezeti bibliaóra az egyházmegyei evangélizáció miatt elmarad!
 • Csütörtökön és pénteken este 6-tól ünnep-előkészítő istentiszteletet tartunk a gyülekezeti teremben, amelyekre mindenkit szeretettel hívunk.
 • Pénteken fél 3-tól kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • Reformáció emléknapi ünnepségünkre, amely egyben a templom külső felújításáért való hálaadás is, október 29-én, szombaton kerül sor. Vendégünk lesz Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, és Dr. Adorján Gusztáv, az Egyházkerület főgondnoka. Az ünnepség fél 5-kor Kálvin János szobránál kezdődik, és 6 órától a templomban folytatódik. Az istentiszteletet követően szeretetvendégség lesz a Kálvin iskola ebédlőjében, ahová minden kedves testvérünket szeretettel várjuk. A szeretetvendégségre sütemény felajánlható, amelyet szombat délután 4 órakor fogadnak az iskola ebédlőjében. Az istentiszteletet követően a templom előtt egy autóbusz áll majd rendelkezésükre azoknak, akik autó nélkül érkeztek, és szeretnének részt venni az iskolai állófogadáson.
 • Szombatról vasárnapra virradó éjjel térünk át a téli időszámításra. Ne felejtsük el az óráinkat egy órával visszaállítani.
 • Mához egy hétre, október 30-án, a reformációért hálát adva, és elhunyt szeretteinkre emlékezve, az Úr szent asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségben leszünk együtt az ünnepi istentiszteleten. Az istentiszteletet követően, rövid szabadtéri megemlékezés során megkoszorúzzuk a bibliafordító Károli Gáspár parókiaudvarra áthelyezett szobrát.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekeknek.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. A szolgálat részleteiről honlapunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők: refmateszalka.hu

 

Az elmúlt héten eltemettük:

 • Bojerné Dr. Varga Ágnest, a Járási Hivatal Gyámügyi Osztályvezetőjét 59 évesen a Csokonai utcából. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke, és a mi szeretetünk által vigasztalást.

 

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar népünk őriző pásztora!