reformacio_elozetes_0044

 • Reformáció emléknapi ünnepségünkre, amely egyben a templom külső felújításáért való hálaadás is volt, október 29-én, szombaton került sor. Vendégünk volt Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, és Dr. Adorján Gusztáv, az Egyházkerület főgondnoka, valamint Szalay Kont, egyházmegyénk esperese. A külsőleg felújított templomot a Magyar Kormány nevében Kovács Sándor országgyűlési képviselő adta át. Az istentiszteletet követően szeretetvendégség volt a Kálvin iskola ebédlőjében. Köszönjük a nagyszámú részvételt, a szervezők munkáját, és a sütemény-felajánlásokat!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma este 5-től tart próbát az újtelepi Égigérő Közösségi Házban.
 • A hosszú hétvége miatt a jövő héten szerdától-péntekig lesz nyitva a gazdasági hivatal.
 • Szerda délelőtt 10-től tartjuk az Életadó Kört a kismamáknak és kisgyermekes anyukáknak a gyülekezeti teremben.
 • Szerda délután 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Pénteken a kátéóra az őszi szünet miatt elmarad.
 • A jövő vasárnap egyhetes gyülekezeti gyakorlatra érkezik hozzánk Illés Lívia, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem III. éves hallgatója. A vasárnapi igehirdetés szolgálatát is ő fogja végezni közöttünk.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekeknek.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. A szolgálat részleteiről honlapunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők: refmateszalka.hu

Elhunyt:

 • Böjtös Józsefné Fekete Ilona 69 évesen az Alkotmány útról. Temetése hétfőn 12 órakor lesz.
 • Jeszenszky Ferenc 83 évesen a Munkácsy útról. Temetése szombaton 11 órakor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke, és a mi szeretetünk által vigasztalást.

A reformációért hálát adva, és elhunyt szeretteinkre emlékezve, az Úr szent asztalát megterítettük. A Jézus Krisztussal és egymással való közösségre, szent vendégségre szeretettel hívjuk testvéreinket. Az istentiszteletet követően, rövid szabadtéri megemlékezés során megkoszorúzzuk a bibliafordító, Károli Gáspár parókiaudvarra áthelyezett szobrát.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar népünk őriző pásztora!

 

LELKIPÁSZTOROK ÜZENETE HALOTTAK NAPJÁN AZ ÉLŐKHÖZ:

Füle Lajos verseiből kötöttünk párat csokorba, mert együtt érzünk azokkal, akiknek gyásza, fájdalma, vesztesége van:

„Ajánlom ezt az írást Páromnak, aki lélek,
mint érte való sírást, s zászlóját a reménynek,
hogy viszontlátjuk egymást, ha én is hazaérek.
A tegnapnak még itt örült, s most nem lelem a mában.
Jöhetnek fénylő holnapok, de őt már nem találja,
meg nem leli se nap, se szél,sem illat, sem madárdal.
Örök végzés jött érte és elvitte őt magával.

Nézek utána szótalan, ocsúdó döbbenéssel,
szívemre roskad, mint teher,váratlan elmenése.
Búcsúzni kellett volna még s az útra adni, adni,
hallgatni dobbanó szívét, kicsit még, úgy maradni
az őrhelyen s a nagy Halált úgy várni megadással,
mert biztosan jön és levált,helyem betölti mással,
és elvezényel engem is az örök pihenésbe,
ahogy Őt hívta most haza az ISTEN végezése.

ISTEN velünk, viszontlátásra! Egy múló pillanat az élet.
Ha átlépjük testünk határát, odafent majd keresünk téged.

Az őszi árny csak elfogyó derű,
és a halál is olyan egyszerű,
oly egyszerű és oly természetes!
Minden fa tudja, hogy nem végleges.

„Színesedő lombok alatt járva
fel-feltör szívemben a vágy:
Amikorra el kell menni,
de jó volna megszépülni.
Színesedni, nem szürkülni,
szelek szárnyán tovatűnni.”

 

Becsei Miklós Becseiné Kató Anikó Kátai Tímea
lelkipásztor lelkipásztor lelkészi munkatárs