• A tiszántúli gyülekezetekkel közös liturgiával, és az istentisztelet végén 5 perces harangzúgással emlékezünk a 450 évvel ezelőtt megtartott Debreceni Zsinatra, amely éppen ezen a napon ért véget, és amelytől számítjuk a Tiszántúli Református Egyházkerület és a Magyarországi Református Egyház létét. A Debreceni Zsinaton fogadta el a tiszántúli és tiszáninneni református lelkipásztorok közössége – a mai Nagytemplom helyén akkor még fennálló András templomban – a Második Helvét Hitvallást, amellyel egyházunk végleg a reformáció kálvini ága mellett kötelezte el magát. Mai istentiszteletünk perselypénzével a reformáció debreceni emlékművének készítését támogatjuk.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5-től tart próbát az újtelepi imaházban.
 • Hétfőn délelőtt 9-től lesz az Agapé munkatársak rendszeres havi lelkigondozó és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozása a gyülekezeti házban.
 • Hétfő délután 5 órakor konfirmandus szülői értekezletet tartunk a gyülekezeti teremben.
 • Böjti evangélizációs nagyhetünket február 28-március 2-ig tartjuk vendég igehirdetők szolgálatával. Kedden Kovács Tamás kárpátaljai teológiai hallgató, szerdán Szabó Pál rakamazi és nyírteleki lelkipásztor (gyülekezetünk egykori segédlelkésze), csütörtökön Papp Zsófia mátészalkai teológiai hallgató hirdetik Isten igéjét közöttünk. Az alkalmak délutánonként 5 órakor kezdődnek a templomban.
 • Felnőtt konfirmációi felkészítést tartunk szerdánként este 6-tól a gyülekezeti teremben.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terembe.
 • Péntek délután fél 3-tól a kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • Ökumenikus Világimanapi rendezvényünket a város történelmi egyházaival közösen tartjuk március 3-án, pénteken délután 5 órakor a baptista imaházban. Az igehirdetés szolgálatát Becseiné Kató Anikó lelkésznő végzi. Az alkalomra mindenkit szeretettel hívunk.
 • Mához egy hétre, Böjtfő vasárnapján az Úr szent asztalát megterítjük, és úrvacsorai közösségre hívjuk testvéreinket.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában.
 • A suliváró foglalkozások második alkalma március 3-án, pénteken délután 5 órától lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel hívjuk az iskolánk iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket. Beszéljünk másoknak is erről a lehetőségről.
 • A Kálvin iskola 2017. évi, gyermekek rajzaival illusztrált asztali naptára az iratterjesztésben és a gyülekezet gazdasági irodájában 1.000 Ft-ért megvásárolható.
 • Megjelent dr. Szűcs József nyugalmazott lelkipásztor könyve Hol vannak már a mestergerendák? címmel. A könyv az iratterjesztésben 1.200 Ft-ért megvásárolható.
 • Az adóbevallások időszaka van, ezért kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint támogassa adója 1-1%-ával a „Kálvin János Református Általános Iskoláért” Alapítványt, illetve a Magyarországi Református Egyházat! Az Alapítvány adószáma: 18145168-1-15 , az egyház technikai száma:0066. A bevalláshoz szükséges nyomtatványt a kiadott hirdetések hátoldalán is megtaláljuk.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Az elmúlt héten eltemettük:

 • Czine Sándort 88 évesen az Alkotmány útról.

Elhunyt:

 • Eölyüs Endréné Veres Etelka 83 évesen a Zöldfa útról. Temetése hétfőn délután 2 órakor lesz.
 • Kemecsei Ferencné Aradi Mária 85 évesen a Kisfaludi utcából. Temetése kedden 11 órakor lesz.
 • Papp Lászlóné Deme Ilona 75 évesen a Munkácsi utcából. Temetése pénteken 11 órakor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.