A 97. születésnapja alkalmából köszöntötték a Mátészalka Kossuth téri gyülekezetben Koncz János tiszteletbeli presbitert, akinek egész eddigi életét az Istenbe vetett bizalom, az Úr háza és népe iránti hűség, a naponkénti cselekedetekre váltott bibliás hit jellemezte. Az emléklapot Becsei Miklós lelkipásztor adta át. Az ünnepelt pedig, akit a mai napig kiváló egészséggel és tiszta értelemmel áldott meg a Teremtő, néhány kedves mondatban köszönte meg a gyülekezet figyelmességét.

Becsei Miklós lelkipásztor

emléklap koncz jános13