• Tegnap délelőtt 10 órától a Debreceni Református Nagytemplomban tartották a Magyar Református Egyház Zsinatának ünnepi ülését, melyen megemlékeztek a pontosan 450 évvel ezelőtt tartott Debreceni Zsinatról, elfogadták a II. Helvét Hitvallás mai magyar nyelvű fordítását, valamint hivatalossá vált a kanadai és luxemburgi reformátusok csatlakozása a Magyar Református Egyházhoz. Délután pedig a Nagytemplomban úrvacsorás istentisztelet keretében adtak hálát Isten több évszázadot felölelő kegyelméért és megtartó szeretetéért.
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Szűcs Lilit, Sólyom Ildikó és Szűcs Péter első gyermekét a Széchenyi utcából. Keresztszülei: Kelemen István és Szűcs Andrea. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5-től tart próbát az újtelepi közösségi házban. Az Énekkar ünnepi szolgálatára július 9-én kerül sor templomunkban.
 • Szerda délután 5-től tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a parókiaudvar játszóterére.
 • Gyülekezeti autóbuszkirándulást szervezünk Erdélybe, Kalota-vidékre július 14-16-ig, péntek reggeltől vasárnap estig, amelyre jelentkezni a gazdasági hivatalban lehet névvel, címmel, telefonszámmal, valamint a részvételi díj befizetésével. A részvételi díj felnőtteknek 17.000.- Ft, 14 év alatti gyermekeknek 9.000.- Ft. A gazdag programot kínáló kirándulás tervezett útvonala: Nagyvárad, Csucsa, Királyhágó, Kalotaszentkirály, Havasrekettye, Magyarvalkó, Magyargyerőmonostor, Körösfő, Bánffyhunyad, Rév. A kirándulásra felekezeti és gyülekezeti hovatartozástól függetlenül mindenkit nagy szeretettel várunk! A részletes programot jövő vasárnap hirdetjük.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben a nyár folyamán minden korosztályhoz tartozó gyermek számára gyermekmegőrzőt biztosítunk a gyülekezeti teremben, jó idő esetén a parókiaudvaron.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Elhunyt:

 • Kerekes Ferenc 61 évesen a Széchenyi utcából. Temetése hétfőn 2 órakor lesz.
 • özv. Pótor Imréné Nemes Irén lelkészözvegy testvérünk, a gyülekezet hűséges tagja, egykori Rákóczi úti lakos 88 évesen az Őri Sarepta Református Idősek Otthonából. Virrasztó istentisztelet tartanak ma este 7 órakor az őri református templomban. Temetése június 27-én, kedd délután 2-kor lesz Debrecenben. A virágokra, koszorúkra szánt összeget a ravatal melletti perselybe lehet elhelyezni, amelyet a család a Vasárnapi Iskolai Szövetség szolgálatára ajánl fel.
 • Török Jánosné Jákó Margit, az egykori nagy gyülekezetnek több cikluson keresztül hűséges presbitere és kántora 85 évesen a Zöldfa utcából. Temetése hétfőn 12 órakor lesz. Margitka néni temetésén is koszorúmegváltás lesz, a virágokra szánt összeget a kertvárosi gyülekezet támogatására ajánlja fel a gyászoló család.

Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.