• Péntek délelőtt a Kálvin iskola három első osztállyal a tanévét nyitotta meg ünnepi istentisztelet keretében.
 • Pénteken városunk minden iskolájában megkezdődött a tanítás. Az új tanévben Isten áldását kérjük a pedagógusok, hitoktatók és tanulók közös munkájára!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától ismét megkezdi énekkari próbáit az újtelepi közösségi házban. Szeretettel várják az énekkar tagjait és mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az Istent dicsőítő testvéri közösségbe.
 • A szerdai gyülekezeti bibliaórát technikai okok miatt a jövő héttől megváltozott időpontban, kedd délután 5-től tartjuk. Kérjük a bibliaórák rendszeres résztvevőit, hogy segítsenek a tájékoztatásban.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a parókiaudvar játszóterére.
 • 500 ÉV ÜZENETE címmel egyházmegyei evangélizáció lesz szeptember 11-14-ig, hétfőtől-csütörtökig Szatmárban. Hétfőn és kedden Fehérgyarmaton, szerdán és csütörtökön Tyukodon lesznek istentiszteletek esténként 6 órai kezdettel, amelyekre szeretettel várják a Szatmári Református Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Az erdélyi kirándulásra jelentkezők létszáma betelt, aki mégis szeretne jelentkezni, a várakozó listára iratkozzon fel. Lemondás esetén a várakozó listán szereplőket a feliratkozás sorrendjében értesítjük.
 • Október hónapban a templombelsőben régészeti kutatásokra kerül sor, amelyek a felújítási munkákat készítik elő. Olyan férfitestvérek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával hozzá tudnak járulni a kutatáshoz. Régészek irányítása és felügyelete mellett végzett földmunkáról van szó. Aki tud segíteni, kérjük, hogy névvel, telefonszámmal, és az általa felajánlható napok számával jelentkezzen a gyülekezet gazdasági hivatalában személyesen vagy telefonon (+36(44)311-022). A feltárási munkálatok kb. 10 napig tartanak, és naponta 4-5 kisegítő munkaerőre van szükség. Gyülekezetünk számára az önkéntes munka jelentős költségmegtakarítást jelent, így nagyobb összeg fordítható a felújításra.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Eltemettük:

 • Bráder Istvánt 79 évesen a Jármi útról. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.

PRESBITERVÁLASZTÁS – 2017

Az elmúlt héten ülésezett a Presbitérium és az egyházi törvényeink szerint 6 évenként esedékes presbiterválasztásra készülve megválasztotta a Presbiteri Jelölő- és Választási Bizottságot, amelynek tagjai a következők: Kovács Istvánné, Kokas Lászlóné és Polgárné Ujlaky Csilla. A bizottság tagjai a mai istentisztelet keretében teszik le a hivatali esküt. A presbiterjelöltek személyére a bizottság tagjainál lehet javaslatot tenni, illetve a bizottság tagjai megkérdezik a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. A Választási Bizottság zárt üléseken titoktartási kötelezettséggel tárgyalja a beérkezett jelöléseket.

A Presbitérium meghatározta a VÁLASZTÁS MENETRENDJÉT is, amelynek főbb határidői a következők: szeptember 3. – a Választási Bizottság eskütétele, szeptember 28. – a Jelölő Bizottság átadja a főgondnokra, presbiterekre, pótpresbiterekre vonatkozó javaslatát a Presbitériumnak,  október 15. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának első kihirdetése, október 22. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának második kihirdetése, október 29.az egyházközségi presbiterválasztó közgyűlés időpontja.