• Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Tóth Gábor Mihályt, Tóth Gábor és Nagy Andrea gyermekét a Petőfi utcából. Keresztszülei: Kovács Attila és Tóth Szilvia. – Gergely Kingát, Gergely Róbert és Móré Anikó gyermekét a Balassi útról. Keresztszülei: Gergely Tamás és Móré Krisztina. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjainak és szeretteiknek az életét!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban. Szeretettel várják az énekkar tagjait és mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az Istent dicsőítő testvéri közösségbe.
 • Hétfőn este 6 órától nőszövetségi óra lesz a gyülekezeti teremben, amelyre szeretettel hívjuk a nőtestvéreket.
 • 500 ÉV ÜZENETE címmel egyházmegyei evangélizáció lesz szeptember 11-14-ig, hétfőtől-csütörtökig Szatmárban. Hétfőn és kedden Fehérgyarmaton, szerdán és csütörtökön Tyukodon lesznek istentiszteletek esténként 6 órai kezdettel, amelyekre szeretettel várják a Szatmári Református Egyházmegye gyülekezeteinek tagjait.
 • A szerdai gyülekezeti bibliaórát technikai okok miatt megváltozott időpontban, kedd délután 5-től tartjuk. Kérjük a bibliaórák rendszeres résztvevőit, hogy segítsenek a tájékoztatásban.
 • Kedd este 6 órától a nyolcadikosokat és kedves szüleiket várjuk a konfirmációi beiratkozásra a gyülekezeti terembe. Lehetőleg az egyik szülő kísérje el a beiratkozó gyermeket.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a parókiaudvar játszóterére.
 • Pénteken fél 3-ra kátéórára várjuk a konfirmandusokat. A péntek délutáni órán még be lehet iratkozni a felkészülésre.
 • Szeptember 16-án, szombaton 7. alkalommal kerül megrendezésre a Szatmár Határok Nélkül Református Találkozó. A Nagyecsedi Református Nagytemplomban fél 1-kor kezdődő istentiszteleten igét hirdet Fekete Károly tiszántúli és Csűry István királyhágómelléki református püspök. Az istentiszteletet követően gazdag szabadtéri programot kínál résztvevőknek a szervező Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Az erdélyi kirándulásra még lehet jelentkezni, mert visszamondás miatt egy hely felszabadult.
 • Október hónapban a templombelsőben régészeti kutatásokra kerül sor, amelyek a felújítási munkákat készítik elő. Olyan férfitestvérek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával hozzá tudnak járulni a kutatáshoz. Régészek irányítása és felügyelete mellett végzett földmunkáról van szó. Aki tud segíteni, kérjük, hogy névvel, telefonszámmal, és az általa felajánlható napok számával jelentkezzen a gyülekezet gazdasági hivatalában személyesen vagy telefonon (+36(44)311-022). A feltárási munkálatok kb. 10 napig tartanak, és naponta 4-5 kisegítő munkaerőre van szükség. Gyülekezetünk számára az önkéntes munka jelentős költségmegtakarítást jelent, így nagyobb összeg fordítható a felújításra.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Elhunyt:

 • Balázs Józsefné asszonytestvérünk, gyülekezetünk hűséges tagja, aki a keleti városrészen a házi úrvacsorai szolgálatokban sok éven át a lelkipásztorok lelkes segítője volt, 81 évesen a Dobó utcából. Temetése holnap, vagyis hétfőn 1 órakor lesz.
 • Lőrincz Lajosné 87 évesen az Őri Sarepta Református Idősek Otthonából. Korábban a Balassi úton lakott. Temetése holnaphoz egy hétre, szeptember 18-án, hétfőn 1 órakor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.

PRESBITERVÁLASZTÁS – 2017

A Presbiteri Jelölő- és Választási Bizottság tagjai a múlt vasárnapi istentisztelet keretében tették le a hivatali esküt. A presbiterjelöltek személyére a bizottság tagjainál lehet javaslatot tenni, illetve a bizottság tagjai megkérdezik a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. A Választási Bizottság zárt üléseken titoktartási kötelezettséggel tárgyalja a beérkezett jelöléseket.

A Presbitérium meghatározta a VÁLASZTÁS MENETRENDJÉT is, amelynek főbb határidői a következők: szeptember 3. – a Választási Bizottság eskütétele, szeptember 28. – a Jelölő Bizottság átadja a főgondnokra, presbiterekre, pótpresbiterekre vonatkozó javaslatát a Presbitériumnak,  október 15. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának első kihirdetése, október 22. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának második kihirdetése, október 29.az egyházközségi presbiterválasztó közgyűlés időpontja.