• Tegnap délután 7. alkalommal került megrendezésre a Szatmár Határok Nélkül Református Találkozó. A Nagyecsedi Református Nagytemplomban fél 1-kor kezdődő istentiszteleten igét hirdettek Fekete Károly tiszántúli, és Csűry István királyhágómelléki református püspökök. Az istentiszteletet követően gazdag szabadtéri programot kínált a résztvevőknek a szervező Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület.
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Kerekes Zsombort, Kerekes Zsolt és Gaál Natália gyermekét Nyírmeggyesről. Keresztszülei: Gaál Sándor és Donka Torkos Szimonetta. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban. Szeretettel várják az énekkar tagjait és mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az Istent dicsőítő testvéri közösségbe.
 • Kedd délután 5-től tartjuk gyülekezeti bibliaórát.
 • Az erdélyi kirándulásra az autóbusz csütörtök reggel 6-kor indul a Szatmári Múzeum előtti parkolóból. Isten áldja meg az útra kelőket és az itthon maradókat.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Október hónapban a templombelsőben régészeti kutatásokra kerül sor, amelyek a felújítási munkákat készítik elő. Olyan férfitestvérek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával hozzá tudnak járulni a kutatáshoz. Régészek irányítása és felügyelete mellett végzett földmunkáról van szó. Aki tud segíteni, kérjük, hogy névvel, telefonszámmal, és az általa felajánlható napok számával jelentkezzen a gyülekezet gazdasági hivatalában személyesen vagy telefonon (+36(44)311-022). A feltárási munkálatok kb. 10 napig tartanak, és naponta 4-5 kisegítő munkaerőre van szükség. Gyülekezetünk számára az önkéntes munka jelentős költségmegtakarítást jelent, így nagyobb összeg fordítható a felújításra.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Eltemettük:

 • Balázs Józsefné Veres Borbála asszonytestvérünket, gyülekezetünk hűséges tagját 81 évesen a Dobó utcából.

Elhunyt:

 • Lőrincz Lajosné Márton Ilona asszonytestvérünk 87 évesen az Őri Sarepta Református Idősek Otthonából. Korábban a Balassi úton lakott. Temetése holnap, vagyis hétfőn 1 órakor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.

PRESBITERVÁLASZTÁS – 2017

A Presbiteri Jelölő- és Választási Bizottság tagjai istentisztelet keretében tették le a hivatali esküt. A presbiterjelöltek személyére a bizottság tagjainál lehet javaslatot tenni, illetve a bizottság tagjai megkérdezik a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. A Választási Bizottság zárt üléseken titoktartási kötelezettséggel tárgyalja a beérkezett jelöléseket és állítja össze a jelöltlistát.

A Presbitérium meghatározta a VÁLASZTÁS MENETRENDJÉT is, amelynek főbb határidői a következők: szeptember 3. – a Választási Bizottság eskütétele, szeptember 28. – a Jelölő Bizottság átadja a főgondnokra, presbiterekre, pótpresbiterekre vonatkozó javaslatát a Presbitériumnak,  október 15. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának első kihirdetése, október 22. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának második kihirdetése, október 29.az egyházközségi presbiterválasztó közgyűlés időpontja.