• Gyülekezetünk 50 fős csoportja csütörtök reggeltől vasárnap estig erdélyi kiránduláson vesz részt. Ma délben a parajdi sóbánya mélyén tartanak istentiszteletet, amelyen gyülekezetünk egyik lelkésze, Becsei Miklós végzi az igehirdetés szolgálatát. A kirándulók várhatóan este 8 körül érnek haza. Isten áldja meg útjukat!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Zséder Zsófit, Zséder Gábor és Nyakacska Beáta gyermekét Nyírbátorból. Keresztszülei: Zséder Zsolt, Zséder-Kiss Tímea és Nyakacska Tünde. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban. Szeretettel várják az énekkar tagjait és mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának ebbe az Istent dicsőítő testvéri közösségbe.
 • Kedd délelőtt fél 10-től lesz az Agapé munkatársak rendszeres havi lelkigondozó és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozása a gyülekezeti házban.
 • Kedd délután 5-től tartjuk gyülekezeti bibliaórát.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • „KORHATÁRTALANUL, 50 után is aktívan” címmel a Magyar Televízióból ismert Endrei Judittal lesz beszélgetés szeptember 29-én pénteken délután 5 órakor a Képes Géza Városi Könyvtár olvasótermében. A részvétel ingyenes, szeretettel várják az érdeklődőket.
 • Október 1-jén, vasárnap délután 3-tól egyházmegyei presbiteri konferencia lesz a fehérgyarmati református templomban. A részvételi szándékot névvel és telefonszámmal holnap, vagyis hétfőn délután 4 óráig kérjük jelezni a gazdasági hivatalban személyesen vagy telefonon (+36 44 311 022). Az utazást megpróbáljuk közösen megoldani.
 • Október 3-án, kedd délután 4 órakor a Fehérgyarmati Városi Galériában Szatmári Református Templomok címmel kiállítás nyílik a fehérgyarmati református gyülekezet és a helyi református nőszövetség szervezésében. A reformáció 500. évfordulójának jubileumi kiállítását megnyitja Dr. Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület főgondnoka. Szeretettel várják az érdeklődőket. A kiállítás október 16-ig tekinthető meg.
 • Mához két hétre, október 8-án, az Évfolyamok Vasárnapja program keretében a Kálvin iskola 8. évfolyama szolgál templomunkban. Isten áldja meg felkészülésüket.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Október hónapban a templombelsőben régészeti kutatásokra kerül sor, amelyek a felújítási munkákat készítik elő. Olyan férfitestvérek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával hozzá tudnak járulni a kutatáshoz. Régészek irányítása és felügyelete mellett végzett földmunkáról van szó. Aki tud segíteni, kérjük, hogy névvel, telefonszámmal, és az általa felajánlható napok számával jelentkezzen a gyülekezet gazdasági hivatalában személyesen vagy telefonon (+36(44)311-022). A feltárási munkálatok kb. 10 napig tartanak, és naponta 4-5 kisegítő munkaerőre van szükség. Gyülekezetünk számára az önkéntes munka jelentős költségmegtakarítást jelent, így nagyobb összeg fordítható a felújításra.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Eltemettük:

 • Lőrincz Lajosné Márton Ilona asszonytestvérünket 87 évesen az Őri Sarepta Református Idősek Otthonából. Korábban a Balassi úton lakott.

Elhunyt:

 • Kópis István, gyülekezetünk hűséges és áldozatkész tagja 70 évesen a Szokolay útról. Temetése hétfőn fél 3-kor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.

PRESBITERVÁLASZTÁS – 2017

A Presbiteri Jelölő- és Választási Bizottság tagjai istentisztelet keretében tették le a hivatali esküt. A presbiterjelöltek személyére a bizottság tagjainál lehet javaslatot tenni, illetve a bizottság tagjai megkérdezik a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. A Választási Bizottság zárt üléseken titoktartási kötelezettséggel tárgyalja a beérkezett jelöléseket és állítja össze a jelöltlistát.

A Presbitérium meghatározta a VÁLASZTÁS MENETRENDJÉT is, amelynek főbb határidői a következők: szeptember 3. – a Választási Bizottság eskütétele, szeptember 28. – a Jelölő Bizottság átadja a főgondnokra, presbiterekre, pótpresbiterekre vonatkozó javaslatát a Presbitériumnak,  október 15. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának első kihirdetése, október 22. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának második kihirdetése, október 29.az egyházközségi presbiterválasztó közgyűlés időpontja.