• A gyülekezetünk által meghirdetett erdélyi kiránduláson 49 fővel vettünk részt. A változatos programokat, sok látnivalót, gazdag természeti és kulturális örökséget közösen felfedező 1200 km-es székelyföldi körút ismételten nagyszerű megszervezéséért köszönetet mondunk Nagy Béla tanár úrnak és kedves feleségének! Sokak kérésére lesz folytatás!
 • Ma délután 3-tól egyházmegyei presbiteri konferencia lesz a fehérgyarmati református templomban. A részvételi szándékot a gazdasági hivatalban kérjük jelezni az istentisztelet után.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban.
 • Hétfőn délután fél 5-kor pedagógus bibliaóra lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel várjuk az intézmény dolgozóit.
 • Október 3-án, kedd délután 4 órakor a Fehérgyarmati Városi Galériában Szatmári Református Templomok címmel kiállítás nyílik a fehérgyarmati református gyülekezet és a helyi református nőszövetség szervezésében. A reformáció 500. évfordulójának jubileumi kiállítását Dr. Adorján Gusztáv, a Tiszántúli Ref. Egyházkerület főgondnoka nyitja meg. Szeretettel várják az érdeklődőket. A kiállítás október 16-ig tekinthető meg.
 • Kedd délután 5-től tartjuk gyülekezeti bibliaórát.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • Mához egy hétre, október 8-án, az Évfolyamok Vasárnapja program keretében a Kálvin iskola 8. évfolyama szolgál templomunkban. Isten áldja meg felkészülésüket.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Október hónapban a templombelsőben régészeti kutatásokra kerül sor, amelyek a felújítási munkákat készítik elő. Olyan férfitestvérek jelentkezését várjuk, akik önkéntes munkával hozzá tudnak járulni a kutatáshoz. Régészek irányítása és felügyelete mellett végzett földmunkáról van szó. Aki tud segíteni, kérjük, hogy névvel, telefonszámmal, és az általa felajánlható napok számával jelentkezzen a gyülekezet gazdasági hivatalában személyesen vagy telefonon (+36(44)311-022). A feltárási munkálatok kb. 10 napig tartanak, és naponta 4-5 kisegítő munkaerőre van szükség. Gyülekezetünk számára az önkéntes munka jelentős költségmegtakarítást jelent, így nagyobb összeg fordítható a felújításra.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!

Eltemettük:

 • Kópis Istvánt, gyülekezetünk hűséges és áldozatkész tagját 70 évesen a Szokolay útról.
 • Szászi Istvánt 62 évesen a hodászi idősek otthonából. Korábban a Szokolay úton lakott.
 • Tarcsa Gusztávot 80 évesen a Nyár utcából.

Elhunyt:

 • Lőrincz László 54 évesen a Zöldfa útról. Temetése pénteken 1 órakor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.

PRESBITERVÁLASZTÁS – 2017

A presbiterjelöltek személyére a Presbiteri Jelölő- és Választási Bizottság tagjainál lehetett javaslatot tenni, illetve a bizottság tagjai megkérdezték a jelölteket, hogy vállalják-e a jelölést. A Választási Bizottság zárt üléseken titoktartási kötelezettséggel tárgyalta a beérkezett jelöléseket, amelyekből a Presbitérium ma állítja össze a jelöltlistát.

A Presbitérium meghatározta a VÁLASZTÁS MENETRENDJÉT is, amelynek főbb határidői a következők: szeptember 3. – a Választási Bizottság eskütétele, szeptember 28. – a Jelölő Bizottság átadja a főgondnokra, presbiterekre, pótpresbiterekre vonatkozó javaslatát a Presbitériumnak,  október 15. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának első kihirdetése, október 22. – a jelöltek bemutatása, a választói közgyűlés helyének és napjának második kihirdetése, október 29.az egyházközségi presbiterválasztó közgyűlés időpontja.