• Október 27-én pénteken került megrendezésre a 29. városi és egyházmegyei reformációi ünnepség.
 • Október utolsó vasárnapi perselypénzünkkel a Magyarországi Református Egyház Zsinatának döntése alapján a Nyíregyháza-örökösföldi gyülekezet templomépítését támogatjuk. Így helyezzük el hálaáldozatunkat a perselybe.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban.
 • Hétfőn délelőtt 9-től lesz az Agapé munkatársak rendszeres havi lelkigondozó és szakmai fejlesztő csoportfoglalkozása a gyülekezeti házban.
 • Mához egy hétre, november 5-én, a reformáció, az emlékezés és az őszi hálaadás jegyében az Úr szent asztalát megterítjük és úrvacsorai közösségre hívjuk kedves testvéreinket. Az úrvacsorára készülve keddtől-péntekig, esténként 5 órai kezdettel ünnep-előkészítő istentiszteleteket tartunk a gyülekezeti teremben.
 • Kedd délután az istentisztelet előtt, háromnegyed 5-kor rövid megemlékezés keretében megkoszorúzzuk a bibliafordító Károli Gáspár szobrát a parókiaudvaron.
 • Szintén kedden, az 5 órakor kezdődő istentisztelet után fáklyás felvonulás lesz, amelynek során a Kálvin téri gyülekezőponthoz is közösen vonulva a vidéki gyülekezetekkel ott találkozva együtt megyünk el a Kálvin iskoláig, és reformációi emléktáblát helyezünk el az iskola falán.
 • A felnőtt konfirmációi óra szerda este 6-tól lesz a gyülekezeti teremben.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • A pénteki kátéóra az őszi szünet miatt elmarad.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!
 • A Reformáció 500 éves jubileuma alkalmából a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület kiadásában és a helyi református gyülekezetek, valamint az Önkormányzat támogatásával megjelent A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv, amely Papp Arthur és Dr. Kincses Endre írásait egybeszerkesztve mutatja be gyülekezetünk közel négy évszázados történetét a kezdetektől a múlt század közepéig. Izgalmas és tanulságos olvasmány lehet számunkra, és nagyszerű ajándék szeretteinknek a közelgő ünnepek alkalmából. A könyv 2.000.- Ft-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint a Kálvin iskolában.
 • A régészeti ásatások várhatóan a jövő hét végére lezárulnak. A kiásott föld visszahordása miatt újabb segítségre lesz majd szükség, amelyre a korábbihoz hasonló módon várjuk a jelentkezést. Ez a helyreállító munka terveink szerint holnaphoz egy hétre (november 6-án) kezdődik el.
 • A gyülekezet nevében köszönetet mondunk eddigi segítőinknek. Köszönjük a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Szinház igazgatójának, Buzogány Béla igazgató úrnak, hogy a templomberendezés kibontása során a szakszerű és felelősségteljes munka elvégzésére munkatársait, Szabó Lászlót, Fekete Róbertet, Szilágyi Zoltánt, Banda Lénárdot és Balogh Dávidot önzetlenül a rendelkezésünkre bocsátotta. A nehéz földmunkákban nyújtott segítséget pedig köszönjük Balogh Ferencnek, Bakk Flóriánnak, Balogh Lehelnek, Csajbók Attilának, Katona Gedeonnak, Kincses Imrének, Kun Tibornak, Nagyhaju Zsoltnak, Veres Bertalannak és Záha Tibornak. A munkálatok miatt továbbra is a Kossuth téri római katolikus templomban tartjuk istentiszteleti alkalmainkat!

A presbiterválasztás vasárnapja van, a hirdetések elhangzása után egyházközségi presbiterválasztó közgyűléssé alakulunk. Isten áldja meg választásunkat és a jövő Presbitériumának minden tagját!