• Október 31-én rövid szabadtéri megemlékezés keretében megkoszorúztuk a bibliafordító Károli Gáspár szobrát a parókiaudvaron.
 • Szintén kedden, az 5 órakor kezdődő istentisztelet után fáklyás felvonulás volt, amelynek során a Kálvin téri gyülekezőponthoz is közösen vonulva, a vidéki gyülekezetekkel ott találkozva, mintegy kétszáz fős egybegyült sereggel zsoltárokat énekelve mentünk el a Kálvin iskoláig, és reformációi emléktáblát helyeztünk el az iskola falán. Az emléktáblát Fülöp István testvérünk, gyülekezetünk tiszteletbeli presbitere, járási hivatalvezető, a Reformátusok Szatmárért Egyesület elnöke adományozta az iskolának. Az adományt az iskola és a gyülekezet nevében szeretettel megköszönjük.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban.
 • Hétfőn este fél 5-kor pedagógus bibliaóra lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel várjuk az intézmény dolgozóit.
 • Kedd este 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • JÁTÉK A SAKKPALOTÁBAN címmel szerda délután fél 5-re szeretettel várják a Kálvin iskola iránt érdeklődő nagycsoportos gyerekeket és szüleiket az iskola tornatermébe egy játékos délutánra, amelyen szülők és gyermekek egyformán közelről tájékozódhatnak az intézmény életéről.
 • A felnőtt konfirmációi óra szerda este 6-kor kezdődik a gyülekezeti teremben.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel a kátéórára.
 • Az Ádám Jenő Pedagóguskórus és a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület a Reformáció 500. és a Református Egyház fennállásnak 450. évfordulója tiszteletére rendezett ÜNNEPI HANGVERSENYRE invitálja az érdeklődőket pénteken este 18 órára a Szentpéteri Zsigmond Kulturális Központ és Színház Szalkai László termébe. A belépés díjtalan, mindenkit nagy szeretettel várnak.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!
 • A régészeti ásatások a napokban lezárulnak. A feltárt leletek vizsgálata folyamatban van. A kiásott föld visszahordása miatt újabb segítségre lesz szükség, amelyre a korábbihoz hasonló módon várjuk a jelentkezést. Ez a helyreállító munka a jövő héten kezdődik el.
 • A gyülekezet nevében köszönetet mondunk eddigi segítőinknek. Köszönjük a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Szinház igazgatójának, Buzogány Béla igazgató úrnak, hogy a templomberendezés kibontása során a szakszerű és felelősségteljes munka elvégzésére munkatársait, Szabó Lászlót, Fekete Róbertet, Szilágyi Zoltánt, Banda Lénárdot és Balogh Dávidot önzetlenül a rendelkezésünkre bocsátotta. A nehéz földmunkákban nyújtott segítséget pedig köszönjük Balogh Ferencnek, Bakk Flóriánnak, Balogh Lehelnek, Csajbók Attilának, Katona Gedeonnak, Kincses Imrének, Kun Tibornak, Nagyhaju Zsoltnak, Veres Bertalannak és Záha Tibornak. A munkálatok miatt továbbra is a Kossuth téri római katolikus templomban tartjuk istentiszteleti alkalmainkat!
 • A múlt vasárnapi presbiterválasztás eredményét az egyházmegye elnöksége érvénytelennek nyilvánította, hivatkozva a választási törvény azon rendelkezésére, mely szerint, „ha a közgyűlés nem határozatképes, a választást nem lehet megtartani, hanem a 14. napra újabb közgyűlést kell összehívni. Ezt ki kell hirdetni a közbenső vasárnapon is. Az így meghirdetett közgyűlést a létszámtól függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.” Sajnos az egyházmegye elnöksége nem méltányolta azt a rendkívüli helyzetet, amelybe gyülekezetünk a templomfelújítási munkálatok miatt került. A megváltozott istentiszteleti helyszín miatt ugyanis ezekben a hetekben sokan távol maradnak a gyülekezettől. Kizárólag ez a körülmény okozta, hogy a részvételi arány nem érte el a 10 %-os küszöböt. Ehhez mindössze 7 fő hiányzott. A mátészalkai egyház történetében ez még soha nem fordult elő. Ezért az új presbiterválasztó közgyűlés időpontja november 12, vagyis jövő vasárnap délelőtt, az istentisztelet után.
 • Mivel néhány információ és meghívás csak a templomi hirdetések péntek déli lapzártája után érkezik el a Lelkészi Hivatalba, ezért az írásban kiadott anyag időnként hiányos lehet, de az internetes oldalakon, (honlapon, Facebookon) az elhangzott hirdetések teljes szövege olvasható.
 • Isten iránti hálával hirdetjük, hogy a reformáció, az emlékezés és az őszi hálaadás jegyében az Úr szent asztalát megterítettük és úrvacsorai közösségre hívjuk kedves testvéreinket.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őriző pásztora!