• A múlt vasárnapi presbiterválasztó egyházközségi közgyűlés megválasztotta a gyülekezet nem lelkészi tisztségviselőit. A közgyűlés a gyülekezet főgondnokának választotta Dr. Gaál Gedeont 122 szavazattal. Presbiterek lettek: Bakti Zsolt 125, Balogh Ferenc 121, Balogh Lehel 111, Dr. Bereczky Kálmán 125, Csajbók Attila 107, Csizmadia József 121, Dávid Ferenc 116, Dr. Gaál Gedeon 122, Horváth Ilona 120, Józsa Csaba 114, Dr. Józsa Ilona 116, Kincses Imre 112, Koltai Tamás 117, Kovács Zoltán 114, Dr. Máté Irén 127, Sajtos Lászlóné 104, Dr. Szászi István 126, Szathmári Lajos 124, Tóth Zoltán 118, és Zun Miklósné 107 szavazattal. Pótpresbiterek lettek: Balogh Róbert 114, Bodó Béla 114, Csajbókné Komlóssy Erzsébet 105, Kutasi Gabriella 104, ifj Szabó Attila 118, és Tárkányi József 115 szavazattal. A megválasztásukhoz gratulálunk és a közös szolgálatra Isten áldását kérjük.
 • A Tiszántúli Református Egyházkerület által Nyíregyházán megrendezett három egyházmegyés (Szatmár, Nyírség és Szabolcs-Bereg) KISTÉRSÉGI TALÁLKOZÓN gyülekezetünket 33 fő, a Kálvin iskolát 20 fő képviselte.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma este 5 órától tart próbát az újtelepi közösségi házban.
 • Kedd este 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • A felnőtt konfirmációi óra szerda este 6-kor kezdődik a gyülekezeti teremben.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • A gyermek- és felnőtt istentisztelettel egy időben tartjuk a Templom-ovit a gyülekezeti terem játszóházában a 2-7 év közötti gyermekek számára.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu
 • Megtalál minket a Facebookon is, keresse a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség közösségi oldalát!
 • A régészeti ásatások utáni helyreállításban nyújtott segítséget a gyülekezet nevében köszönjük udvaros munkatársainknak, Tóth Sándornak és Banda Lénárdnak, régi és új presbitereinknek Balogh Ferencnek, Kincses Imrének, és ifj. Szabó Attilának, Gergely Zoltán iskolai karbantartónak, Katona Gedeonnak, az Önkormányzat által küldött két közmunkásnak, és Varga Ervin építésvezető munkatársainak.
 • Reménység szerint a jövő vasárnap (november 26) már újra a templomunkban tartjuk istentiszteletünket. A felújítási munkák tavasszal kezdődnek el. A befogadó vendégszeretetet a gyülekezet nevében megköszönöm Heidelsperger István esperes úrnak és a római katolikus gyülekezetnek.
 • Mivel néhány információ és meghívás csak a templomi hirdetések péntek déli lapzártája után érkezik el a Lelkészi Hivatalba, ezért az írásban kiadott anyag időnként hiányos lehet, de az internetes oldalakon, (honlapon, Facebookon) az elhangzott hirdetések teljes szövege olvasható.

Elhunyt:

 • Kovács Lászlóné Mező Ida, gyülekezetünknek haláláig hűséges tagja 91 évesen a Dózsa György utcából. Temetése hétfőn 2 órakor lesz.  Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást.
 • Ma délelőtt az istentisztelet után a jelenlegi (régi) Presbitérium tagjaival rövid, ciklus-záró presbiteri gyűlést tartunk, amelyre szeretettel hívjuk a Presbitérium tagjait.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!