• Csütörtök este 5 órakor tartotta az új presbitérium alakuló ülését a gyülekezeti teremben. A presbitérium fontosabb határozatait a kiadott hirdetésekben olvashatjuk.
 • Kedd este 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkáját ez évtől új vezető gondozó, Bohán Imréné Edit irányítja, forduljunk hozzá bizalommal!
 • A Kálvin iskola 2018. évi képes asztali naptára 1.000 Ft.-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben.
 • Egyetemes imahetünket január 21-28-ig tartjuk a város történelmi egyházaival közösen. Az alkalmak este 6 órakor kezdődnek. A hét részletes programját a jövő vasárnap hirdetjük.
 • A Magyar Kultúra Hetének gazdag programkínálatát a kiadott hirdetések hátoldalán olvashatjuk.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

 • A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv 2.000.- Ft-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint a Kálvin iskolában.
 • A 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium a templomi iratterjesztésben és a gazdasági hivatalban kapható.
 • Munkatársaink folyamatosan állnak gyülekezeti tagjaink és az érdeklődők rendelkezésére munkanapokon 8-16 óráig a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat irodájában. (Mindkét iroda a Kossuth tér 1. sz. alatt található.)

Hivatali telefon munkaidőben: +36 44 311-022

Elhunyt:

 • Máté Károlyné Jakab Erzsébet 87 évesen a Dobó utcából. Temetése hétfőn 1 órakor lesz.
 • Bíró Bertalan 84 évesen Kézy László utcából. Temetéséről a jövő héten történik intézkedés. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást.

Az Évfolyamok Vasárnapján szeretettel köszöntjük a Kálvin iskola 5. évfolyamának tanulóit, osztályfőnökeiket Matyi Tamásné és Murgulyné Kovács Edit pedagógusokat, Pótorné Jäger Krisztina felkészülésben segítő pedagógust, a tanulók családtagjait és a Kálvin iskola vezetőit, dolgozóit.  Fogadjuk szeretettel a gyerekek hitről és bizalomról szóló szolgálatát!

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

PRESBITERI HATÁROZATOK:

2018. január 11-én tartotta a Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma alakuló ülését. A Presbitérium az alábbi határozatokat hozta:

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériumának
2/2018 (I.11.) sz. határozata tisztségviselők megválasztásáról:

A Presbitérium teljes egyhangúsággal választja meg a soron következő hatéves presbiteri ciklusra tisztségviselőit:

Presbiteri jegyzők: dr. Józsa Ilona és Zun Miklósné presbiterek

Gyülekezeti gondnokok: Balogh Ferenc és Csizmadia József presbiterek

Az Igazgatótanács Presbitérium által delegált tagjai: Dr. Bereczky Kálmán, Dr. Máté Irén, Kovács Zoltán és Tóth Zoltán presbiterek.

A Presbitérium Igazgatótanácsba delegált oktatási szakértője: Dávid Ferenc presbiter. Az Igazgatótanács elnöke: Becsei Miklós lelkipásztor

A Presbitérium az alábbi szakbizottságokat választja meg:

 1. Gazdasági és Missziói Bizottság:

Feladata: a gyülekezeti és intézményi költségvetés megtárgyalása és előkészítése presbitériumi jóváhagyásra, az éves missziói munkaterv előkészítése presbitériumi jóváhagyásra.

Tagjai: Becsei Miklós lelkész bizottsági elnök, Becseiné Kató Anikó lelkész, Dr. Gaál Gedeon főgondnok, Balogh Ferenc gondnok, Csizmadia József gondnok, Tóth Zoltán, Dr. Szászi István, Sajtos Lászlóné, Józsa Csaba

 1. Számvizsgáló Bizottság:

Feladata: gyülekezeti és intézményi gazdálkodás időszakos vizsgálata, és a presbitérium tájékoztatása az elvégzett ellenőrzésről, az éves költségvetési beszámolók ellenőrzése presbiteri jóváhagyás előtt.

Tagjai: dr. Józsa Ilona bizottsági elnök, Kutasi Gabriella, Csajbók Attila, Zun Miklósné

 1. Épület- és Környezetfelügyelő Bizottság:

Feladata: az egyházi épületek és környezetük állapotának folyamatos ellenőrzése, a szükséges munkálatok megszervezése és elvégzése, igény szerint szakember bevonásával, valamint a rendezvények biztonságának felügyelete.

Tagjai: Szabó Attila bizottsági elnök, Kincses Imre, Kovács Zoltán, Bodó Béla, Balogh Lehel, Balogh Róbert, Tárkányi József

 1. Kommunikációs és Imaszolgálati Bizottság:

Feladata: az istentiszteletekre és rendezvényekre érkezők fogadása, információnyújtás, meghívó-, szóróanyag- és egyéb iratterjesztés, fotó- és videó-dokumentáció, imaközösségi szolgálat, diakóniai célú kapcsolattartás és együttműködés az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálattal és a Magyar Református Szeretetszolgálattal (kórházi és otthoni beteglátogatás, rászorulók segítése, adományok gyűjtése, fogadása, elosztása, stb.)

Tagjai: Szathmári Lajos bizottsági elnök, Bakti Zsolt, Koltai Tamás, Horváth Ilona.

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériumának
3/2018 (I.11.) sz. határozata tiszteletbeli címek adományozásáról:

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy 10 éves folyamatos és tevékeny presbiteri szolgálata, valamint a nőszövetségi munkában való aktív részvétele elismeréseként Fodor Lászlónét tiszteletbeli presbiteri címmel jutalmazza.

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy Tóth Zoltán presbitert 18 éves főgondnoki tevékenységéért, az iskolaalapításban, a gyülekezeti és intézményi feladatokban vállalt, lelkiismeretes és mérnöki pontossággal végzett szolgálatáért örökös tiszteletbeli főgondnoki címmel jutalmazza. Az elismerések átadására a január 28-i istentiszteleten kerül sor.

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériumának
4/2018 (I.11.) sz. határozata gyülekezeti nyílt szavazás elrendeléséről:

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy a templombelső felújítása idejére az istentisztelet külső helyszínével kapcsolatban gyülekezeti nyílt szavazást rendel el. A nyílt szavazás időpontja a februári Évfolyamok Vasárnapja (február 11.) lesz. A nyílt szavazás során abban kell véleményt nyilvánítani a gyülekezetnek, hogy a templomfelújítás idejére (várhatóan 6 hónap) külső istentiszteleti helyszín a római katolikus templom, vagy a színházterem legyen.

 A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériumának
5/2018 (I.11.) sz. határozata a Presbiteri Alap fenntartásáról:

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy a korábbi Presbitériumtól átvett (165.565 Ft.-) Presbiteri Alapot fenntartja, és az Alaphoz való hozzájárulást önkéntes alapon havi 1.000 Ft.-ban állapítja meg. A Presbiteri Alap felhasználásáról a Presbitérium határozatban dönt.