• Egyetemes imahetünket január 21-28-ig tartottuk a város történelmi egyházaival közösen. Isten áldja meg az elvetett ige-magvakat, és a találkozások élményeit!
 • Kedd este 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • A Kálvin iskola 2018. évi képes asztali naptára 1.000 Ft.-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

 • A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv 2.000.- Ft-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint a Kálvin iskolában.
 • A 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium a templomi iratterjesztésben és a gazdasági hivatalban kapható.
 • A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma 4/2018 (I.11.) sz. határozatában gyülekezeti nyílt szavazás elrendeléséről döntött:

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy a templombelső felújítása idejére az istentisztelet külső helyszínével kapcsolatban gyülekezeti nyílt szavazást rendel el. A nyílt szavazás mához két hétre, február 11-én lesz. A nyílt szavazás során abban kell véleményt nyilvánítani a gyülekezetnek, hogy a templomfelújítás idejére (várhatóan 6 hónap) külső istentiszteleti helyszín a római katolikus templom, vagy a színházterem legyen.

 • A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma folyó év január 11-én megtartott gyűlésén a 3/2018 (I.11.) sz. határozatában tiszteletbeli címek adományozásáról döntött:
 • A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma a 10 éves folyamatos és tevékeny presbiteri szolgálata, valamint a nőszövetségi munkában való aktív részvétele elismeréseként Fodor Lászlónét tiszteletbeli presbiteri címmel jutalmazza.
 • A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma Tóth Zoltánt 18 éves főgondnoki tevékenységéért, az iskolaalapításban, a gyülekezeti és intézményi feladatokban vállalt, lelkiismeretes szolgálatáért örökös tiszteletbeli főgondnoki címmel jutalmazza.

Az elismerések átadására a mai istentiszteleten kerül sor. Az elismerésekhez szívből gratulálunk és testvéreink életére Isten áldását kérjük!

Elhunyt:

 • Endrédi Mihályné asszonytestvérünk 74 évesen az Árpád utcából. Temetése kedden fél 11-kor lesz.

Emlékharang fog szólni:

 • ma délelőtt 11 órakor néhai Kovács János halálának 25. és néhai Kovács Jánosné Lengyel Erzsébet halálának 8. évfordulóján. Az elhunyt szülőkre szeretettel emlékezik lányuk és emlékeznek az unokák. Isten adjon a gyászolóknak és emlékezőknek igéje és Szentlelke által vigaszt gyülekezetünk közösségében.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!