• A Mátészalkai Református Énekkar mához egy hétre, február 11-én 5 órától kezdi meg ismét énekkari próbáit az újtelepi közösségi házban.
 • Hétfőn délután fél 5-től pedagógus bibliaóra lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel hívjuk az intézmény dolgozóit.
 • Szintén hétfőn este 6-tól nőszövetségi alkalomra hívjuk nőtestvéreinket szeretettel.
 • Kedd délután 13 órától lelkész-gondnoki értekezletet
 • Kedd este 5-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Szintén kedd este 5 órától presbiteri gyűlést tartunk a Kálvin iskolában, amelyről presbiter testvéreinket külön meghívóval is értesítettük e-mailben, vagy az elektronikus postafiókkal nem rendelkezőket levél útján.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • A Kálvin iskola 2018. évi képes asztali naptára 1.000 Ft.-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

 • A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv 2.000.- Ft-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint a Kálvin iskolában.
 • A 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium a templomi iratterjesztésben és a gazdasági hivatalban kapható.
 • A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma 4/2018 (I.11.) sz. határozatában gyülekezeti nyílt szavazás elrendeléséről döntött:

„A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy a templombelső felújítása idejére az istentisztelet külső helyszínével kapcsolatban gyülekezeti nyílt szavazást rendel el. A nyílt szavazás mához egy hétre, február 11-én lesz. A nyílt szavazás során abban kell véleményt nyilvánítani a gyülekezetnek, hogy a templomfelújítás idejére (várhatóan 6 hónap) külső istentiszteleti helyszín a római katolikus templom, vagy a színházterem legyen.”

Eltemettük:

 • Endrédi Mihályné Perey Klára asszonytestvérünket 74 évesen az Árpád utcából.

Elhunyt:

 • Bíró Pál 58 évesen a Keresztcsárdáról. Temetése csütörtökön délután 15.30-kor lesz.
 • Szerencsi Sándor 86 évesen az Őri Sarepta Református Idősek Otthonából. Korábban a Balassi utcában lakott. Temetése pénteken 13 órakor. lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigaszt gyülekezetünk élő közösségében.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!