• A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 5 órától kezdi meg ismét énekkari próbáit az újtelepi közösségi házban.
 • Hétfőn este 6-tól nőszövetségi alkalomra hívjuk nőtestvéreinket szeretettel. A hétfő esti találkozó témája az éves munkaterv megbeszélése.
 • Kedd délután 3 órától a missziói-gazdasági bizottság ülésezik a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 3 órától a számvizsgáló bizottság is gyűlést tart a kisteremben.
 • Kedd este 5-től a gyülekezeti bibliaóra az Agapé irodában lesz megtartva.
 • Szintén kedd este 5 órától presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyről presbiter testvéreinket külön meghívóval is értesítettük e-mailben, vagy az elektronikus postafiókkal nem rendelkezőket levél útján.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken fél 3-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • Autóbusz-kirándulást szervezünk Erdélybe június 20-24-ig (szerda reggeltől vasárnap estig), Szilágylompért, Medgyes, Berethalom, Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Segesvár, Négyfalu, Sinaia, Barcarozsnyó, Törcsvár (Drakula vár), Prázsmár, Kézdivásárhely, Gelence, Szászhermány, Brassó, Kerc, Gyulafehérvár útvonalon. A kirándulás részvételi díja egységesen 45.000 Ft.-/fő, amely tartalmazza a félpanziós négy éjszakai szállás (vacsora, reggeli), valamint az utazás költségeit. A belépőkre a részvételi díjon kívül személyenként 10.000 Ft.- szükséges. Jelentkezni névvel, címmel és telefonszámmal a Kossuth téri gazdasági hivatalban lehet 20.000 Ft.- előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Érdeklődni a +36(44)311-022-es telefonszámon lehet.
 • A Kálvin iskola 2018. évi képes asztali naptára 1.000 Ft.-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

 • A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv 2.000.- Ft-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint a Kálvin iskolában.
 • A 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium a templomi iratterjesztésben és a gazdasági hivatalban kapható.

Eltemettük:

 • Bíró Pált 58 évesen a Keresztcsárdáról,
 • Szerencsi Sándort 86 évesen az Őri Sarepta Református Idősek Otthonából. Korábban a Balassi utcában lakott.
 • Miskolcon eltemették Tóth Lajosné Számel Etelkát 91 éves korában. Korábban a Budai Nagy Antal út 9. sz. alatt lakott és gyülekezetünknek hűséges tagja volt.

Elhunyt:

 • Sőreg Istvánné Selmeci Katalin 73 évesen a Szokolay Ö. útról. Temetése hétfőn délután 1 órakor lesz. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigaszt gyülekezetünk élő közösségében.

 

 • A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma 4/2018 (I.11.) sz. határozatában gyülekezeti nyílt szavazás elrendeléséről döntött:

„A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy a templombelső felújítása idejére az istentisztelet külső helyszínével kapcsolatban gyülekezeti nyílt szavazást rendel el. A nyílt szavazás február 11-én lesz. A nyílt szavazás során abban kell véleményt nyilvánítani a gyülekezetnek, hogy a templomfelújítás idejére (várhatóan 6 hónap) külső istentiszteleti helyszín a római katolikus templom, vagy a színházterem legyen.”

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

A szavazás eredménye az istentiszteleten megszületett, a szavazók 2/3-a a színházi helyszín mellett, 1/3-a pedig a katolikus templom mellett foglalt állást. A többség akarata alapján a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház színháztermében tartjuk istentiszteleteinket a templombelső felújítás kezdetétől.