• Ma délután 14.30-kor a Biblia Szövetség csendes délutánján Pocsay Vince nyugalmazott kárpátaljai lelkipásztor szolgál az északi templomban. Szeretettel várják az érdeklődőket.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma este 17 órától tart énekkari próbáit az újtelepi közösségi házban.
 • Kedd este 17-től lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre hívjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a gyülekezeti terem játszóházába.
 • Pénteken délután 14.30-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • A suliváró foglalkozások első alkalma február 24-én, szombaton 9 órától lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel hívjuk az iskolánk iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket. Beszéljünk másoknak is erről a lehetőségről. (További alkalmak: március 3. és 9.)
 • Mához egy hétre az Úr szent asztalát megterítjük, és a böjt jegyében úrvacsorai hálaadásban leszünk együtt. Az úrvacsorára készülve szerdán, csütörtökön és pénteken tartunk előkészítő istentiszteleteket, evangélizációs alkalmakat, vendéglelkészek szolgálatával. Az istentiszteletek esténként 18 órától a templomban lesznek megtartva. Szerdán Petrócziné Petrov Anita lelkésznő (gyülekezetünk egykori segédlelkésze) Fehérgyarmatról, csütörtökön Fazakas Ferenc Sándor lelkész Nyírbátorból és pénteken Kozma Krisztina lelkésznő Géberjénből lesz gyülekezetünk vendége.
 • Autóbusz-kirándulást szervezünk Erdélybe június 20-24-ig (szerda reggeltől vasárnap estig), Szilágylompért, Medgyes, Berethalom, Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Segesvár, Négyfalu, Sinaia, Barcarozsnyó, Törcsvár (Drakula vár), Prázsmár, Kézdivásárhely, Gelence, Szászhermány, Brassó, Kerc, Gyulafehérvár útvonalon. A kirándulás részvételi díja egységesen 45.000 Ft.-/fő, amely tartalmazza a félpanziós négy éjszakai szállás (vacsora, reggeli), valamint az utazás költségeit. A belépőkre a részvételi díjon kívül személyenként 10.000 Ft.- szükséges. Jelentkezni névvel, címmel és telefonszámmal a Kossuth téri gazdasági hivatalban lehet 20.000 Ft.- előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Érdeklődni a +36(44)311-022-es telefonszámon lehet.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján folyamatosan megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

 • A MÁTÉSZALKAI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE 1953-IG című könyv 2.000.- Ft-ért megvásárolható a gyülekezeti iratterjesztésben, a Kossuth téri gazdasági hivatalban, valamint a Kálvin iskolában.
 • Az adóbevallások időszaka van, ezért kérünk mindenkit, hogy lehetősége szerint támogassa adója 1-1%-ával a „Kálvin János Református Általános Iskoláért” Alapítványt, illetve a Magyarországi Református Egyházat! Az Alapítvány adószáma: 18145168-1-15, az egyház technikai száma:0066. A támogatáshoz szükséges nyomtatványt a kijáratoknál is megtaláljuk.
 • A 2018. évi Bibliaolvasó Kalauz és Képes Kálvin Kalendárium a templomi iratterjesztésben és a gazdasági hivatalban kapható.

Eltemettük:

 • Dr. Sőreg Istvánné Selmeci Katalint 73 évesen a Szokolay Ö. útról,
 • Szigetszentmiklósi exhumálás után Mátészalkán helyeztük végső nyugalomra Gere Juliannát, aki 75 évesen hunyt el 2017. október 25-én.
 • Bulyáki Gusztávot 72 évesen a Hajdú utcából.

Elhunyt:

 • Jónás Miklós 67 évesen a Szél közből. Temetése hétfőn 14 órakor lesz.
 • Dr. Tóth Béla nyugalmazott fül-orr-gégész főorvos 82 éves korában. Hosszú időn keresztül, több nemzedéknek volt a gyógyítója a mátészalkai kórház kiváló orvosaként. Február 24-én, szombaton délelőtt 11 órakor veszünk tőle végső búcsút Mátészalkán. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigaszt gyülekezetünk élő közösségében!

A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma 4/2018 (I.11.) sz. határozatában gyülekezeti nyílt szavazás elrendeléséről döntött.

A szavazás eredménye a múlt vasárnapi istentiszteleten megszületett, a szavazók 2/3-a a színházi helyszín mellett, 1/3-a pedig a katolikus templom mellett foglalt állást. A többség akarata alapján a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház színháztermében tartjuk istentiszteleteinket a templombelső felújítás kezdetétől, várhatóan március közepétől, de a pontosabb részletekről időben tájékoztatjuk a gyülekezet tagjait.

Az Évfolyamok Vasárnapján szeretettel köszöntjük a Kálvin iskola 4. évfolyamának tanulóit, osztályfőnökeiket Nagyné Konyeczki Ilona és Kissné Tóth Natália pedagógusokat, valamint Lőrinczné Baráth Bernadett és Kertes Lászlóné pedagógusokat, a tanulók családtagjait és a Kálvin iskola vezetőit, dolgozóit.  Fogadjuk szeretettel a gyerekek szolgálatát!