A közelmúltban többféle okból jelentős személyi változások történtek gyülekezetünk munkatársi körében.

Munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése miatt üresedett meg a vezetőgondozói, illetve szociális segítői státusz az elmúlt év végén. Matolcsi Katalin és Záha Edina közöttünk végzett lelkiismeretes munkáját ezúton is megköszönjük.

Ez év január 1-jén új vezetőgondozó került az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat élére Bohán Imréné Edit személyében. A szociális segítő munkakört Veresné Gulyás Mónika vette át, akire a pénztárosi feladatok végzését is rábíztuk, mivel korábbi pénztárosunk Fáber Anita, aki munkáját közfoglalkoztatotti státuszban végezte, az elsődleges munkaerőpiacon kapott állást. Anita MRSZ-es munkacsoport vezetői, adminisztrátori és pénztárosi tevékenységét a tőle telhető teljes odaadással és precízséggel végezte több éven keresztül. Új munkahelyéhez sok sikert kívánunk!

A Magyar Református Szeretetszolgálat közfoglalkoztatási programjában dolgoztak még Bécsi Katalin, Bétéri Csilla, Suba Aliz, és Varróné Varga Irén munkatársak. Bétéri Csilla adminisztrátorként a bérszámfejtést végezte hűségesen. Tevékenységét a gyülekezet gazdasági vezetője, Kiss Istvánné vette át. Varróné Incike templomtakarító-harangozóként szolgált, bár az utóbbi időben kisunokája születése miatt csak állományban volt, és a vasárnapi gyülekezet ezért nem találkozott vele, de neki is sikerült az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezkedni Suba Alizzal együtt. Minden leköszönő munkatársnak próbáltunk segíteni az új munkahely megtalálásában, bár a legtöbben önállóan is sikerrel jártak. Ennek szívből örülünk. Az elmenők munkáját gyülekezetünk nevében megköszönve, életükre Isten áldását kívánjuk!

Az új közfoglalkoztatotti időszak (7. ütem) március 12-vel vette kezdetét. Az egyházközségi elnökség megfontolt döntése alapján a 10 közfoglalkoztatotti státuszból csak 6-ot tudtunk megtartani, mert az éves költségtérítés díja jelentősen megemelkedett. Ebből is tudható, hogy a Magyar Kormány a közfoglalkoztatást csak átmeneti megoldásnak tekinti, és egyre inkább az új munkahelyek teremtésével biztosítja a megélhetés lehetőségét.

Az új munkatársi csapatot a következő személyek alkotják:

Az egyházközség lelkészi alkalmazottai:

 • Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem kötelékében püspöki kirendeléssel:

 • Kátai Tímea lelkészi munkatárs és hitoktató

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának megbízásából határozatlan idejű munkaszerződéssel, és gyülekezeti hitoktatói munkakörrel:

 • Bakkné Kecskés Ágnes hitoktató,
 • Koltai Tamásné hitoktató

Az egyházközséggel létesített, elsősorban intézményi, de gyülekezeti szolgálatot is segítő, határozatlan idejű munkaviszonyban vannak:

 • Bohán Imréné vezetőgondozó, (intézményvezető),
 • Veresné Gulyás Mónika, szociális segítő, pénztáros,
 • Kiss Istvánné gazdasági vezető

A Magyar Református Szeretetszolgálat közfoglalkoztatotti programjában gyülekezetünkbe, mint foglalkoztatási pontra kiközvetített munkatársak:

 • Gálfi Tímea adminisztrátor,
 • László Ilona Mária adminisztrátor,
 • Szathmári Klára hivatalsegéd,
 • Banda Lénárd szociális kisegítő,
 • Halászné Nistor Anna Mária takarító,
 • Boros Csaba épületkarbantartó

Az új munkatársak közös munkájára Isten áldását kérjük gyülekezetünk nevében:

Becsei Miklós és Becseiné Kató Anikó lelkészek