• Az elmúlt héten pénteken 19 órától tartotta a Kálvin János Református Általános Iskola a Református Jótékonysági Bálját mintegy 270 fő részvételével a St. Jonathan Rendezvényházban. A bál fővédnöke Dr. Fekete Károly püspök volt. A bevételt az iskola körüli új kerítés építésére fordítjuk. Köszönjük a szervezők fáradhatatlan munkáját, a tombola-felajánlásokat és a támogatásokat!
 • Hétfőn 18 órától kettős kiállítás nyílik a Szatmári Múzeumban, amelyre szeretettel várják az érdeklődőket.
 • Kedden 17 órától tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre várjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat a megújult kismama-klubba (az Agapé iroda korábbi helyén).
 • Csütörtökön 18 órától presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyről presbiter testvéreinket meghívóval is értesítettük. Az e-mail címmel nem rendelkezők meghívóját az istentisztelet végén adjuk át.
 • Péntek délután 14.30-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • A templombelső falkutatási munkálatai véget értek. A gyülekezet nevében szeretnénk megköszönni a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Szinház befogadó szeretetét! A keddi állványbontás után szerda reggel 8 órától szeretettel várjuk azoknak a gyülekezeti tagoknak a segítségét, akik munkatársainknak a templomtakarításban segíteni tudnak. A gyülekezet nevében köszönetet mondunk Szabó Attila presbiter testvérünknek, hogy a Szalka-Víz Kft. megbízott munkatársait a falkutatás során rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönjük Buzogány Béla igazgató úrnak, hogy munkatársai segítségünkre voltak a szószék-korona szakszerű leszerelésében. A szószék-korona bontás során palackpostába rejtett üzeneteket találtunk, amelyek bontására a csütörtöki presbiteri gyűlés keretében kerül sor, de az üzenetek tartalmát a gyülekezettel is ismertetni fogjuk. Reménység szerint a jövő vasárnap már a templomban tartjuk az istentiszteletet.
 • Mához egy hétre, április 22-én a Kálvin János Református Általános Iskola évfolyama szolgál gyülekezetünkben az Évfolyamok Vasárnapja program keretében. Isten áldja meg felkészülésüket!
 • Autóbusz-kirándulást szervezünk Erdélybe június 20-24-ig (szerda reggeltől vasárnap estig), Szilágylompért, Medgyes, Berethalom, Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Segesvár, Négyfalu, Sinaia, Barcarozsnyó, Törcsvár (Drakula vár), Prázsmár, Kézdivásárhely, Gelence, Szászhermány, Brassó, Kerc, Gyulafehérvárútvonalon. A kirándulás részvételi díja egységesen 45.000 Ft.-/fő, amely tartalmazza a félpanziós négy éjszakai szállás (vacsora, reggeli), valamint az utazás költségeit. A belépőkre a részvételi díjon kívül személyenként 10.000 Ft.- szükséges. Jelentkezni névvel, címmel és telefonszámmal a Kossuth téri gazdasági hivatalban lehet 20.000 Ft.- előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Érdeklődni a +36(44)311-022-es telefonszámon lehet.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére az összevont gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.

Eltemettük:

 • özv. Belényesi Andrásné Ari Zsuzsanna asszonytestvérünket 88 éves korában a Mátyás Király utcából. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást!