• Az elmúlt héten ülésezett egyházközségünk presbitériuma. A rendkívüli presbiteri gyűlésen kerültek kibontásra azok a palackba rejtett üzenetek, amelyeket a szószék-korona bontásakor találtak a munkások. Őseink 88 évvel ezelőtt leírt üzenetének ismertetését a Mátészalka Televízió is felvette, és felvételről megtekinthető egy héten keresztül reggel és este 18.45-től. A presbitérium elfogadta a gyülekezet és az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat első negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Az ünnepi istentiszteletek új rendjéről és az úrvacsorai liturgia változásáról is határozat született:
 • „A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbitériumának 16/2018(IV.19.) sz. határozata az ünnepi istentiszteletek új rendjéről:

A presbitérium teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy azokon az ünnepeken, amelyeken úrvacsorai hálaadás is van (karácsony, böjt, húsvét, pünkösd, újkenyér, újbor-őszi-hálaadás-reformáció) az ünnep napján délelőtt fél 9-kor és 10 órakor van istentisztelet, a kétnapos ünnepeken, vagyis az ún. „sátoros” ünnepeken (karácsony, húsvét és pünkösd) az ünnep második napján 10 órakor van ünnepzáró istentisztelet. A presbiteri határozat a legközelebbi ünneptől lép érvénybe.”

 • „A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség presbitériumának 17/2018(IV.19.) sz. határozata a kiskelyhes úrvacsorázás bevezetéséről:

A presbitérium teljes egyhangúsággal úgy határoz, hogy bevezeti a gyülekezetben a kiskelyhes úrvacsorázást. A változtatástorvosi-egészségügyi szempontok teszik szükségessé és teológiai-dogmatikai szempontok pedig lehetőséget kínálnak rá. Presbiteri határozat szerint a 10 órakor kezdődő ünnepi főistentiszteleten kiskelyhes úrvacsoravétel történik, de a változtatást nehezen fogadók kedvéért a fél 9-kor kezdődő úrvacsorás istentiszteleten megmarad a korábbi módon gyakorolt nagykelyhes úrvacsora. Mindez akkor kerül bevezetésre, amikor a belsőleg is megújult templomba végleg visszaköltözik a gyülekezet. A presbitérium a gyülekezet életére Isten áldását, és a változás elfogadásához a tagok bölcsességét, egymás iránti türelmét és szeretetét kéri.”

A kiadott hirdetésekhez mellékeljük Dr. Gaál Gedeon főgondnok orvosi-egészségügyi szempontjait, valamint Dr. Gaál Botond egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktorának teológiai-dogmatikai szempontjait, amelyek segíthetnek a változás elfogadásában.

 • A belső felújítás előkészítő munkálatai folyamatban vannak, a kiviteli tervek készülnek. A munkák megkezdéséig a templomban tartjuk az istentiszteleteket. A gyülekezet nevében köszönetet mondunk Csizmadia József gondnok úrnak és különösen a feleségének, Marikának, Nőszövetségünk aktív tagjának az úrasztali és templomi terítők gondos rendbetételéért és leltározásáért, és az istentiszteleti helyszínek igényes előkészítéséért a színházban és a templomban egyaránt.
 • Köszönetet mondunk a templomtakarításban segítő munkatársaknak, presbitereknek és gyülekezeti tagoknak.
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: Orosz Borisz Nimródot, Orosz Tamás és Kovács Viktória első gyermekét a Kórház utcából. Keresztszülei: Kovács István, Orosz Renáta, Matyola Viktor, Tóth Gyöngyi és Jakab Tamás. Isten áldja meg gyülekezetünk új tagjának és szeretteinek az életét!
 • Kedden 17 órától tartjuk az énektanulással egybekötött gyülekezeti bibliaórát.
 • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre várjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat.
 • Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat április havi szakmai, és személyiség-fejlesztő, szupervíziós értekezlete csütörtökön (04. 26-án) 14 órától lesz a gyülekezeti teremben.
 • Péntek délután 14.30-ra a konfirmandusokat várjuk szeretettel kátéórára.
 • Autóbusz-kirándulást szervezünk Erdélybe június 20-24-ig (szerda reggeltől vasárnap estig), Szilágylompért, Medgyes, Berethalom, Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Segesvár, Négyfalu, Sinaia, Barcarozsnyó, Törcsvár (Drakula vár), Prázsmár, Kézdivásárhely, Gelence, Szászhermány, Brassó, Kerc, Gyulafehérvárútvonalon. A kirándulás részvételi díja egységesen 45.000 Ft.-/fő,amely tartalmazza a félpanziós négy éjszakai szállás (vacsora, reggeli), valamint az utazás költségeit. A belépőkre a részvételi díjon kívül személyenként 10.000 Ft.- szükséges. Jelentkezni névvel, címmel és telefonszámmal a Kossuth téri gazdasági hivatalban lehet 20.000 Ft.- előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Egyéb információ: +36(44)311-022.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

Eltemettük:

 • Pecséri István Jánost 50 évesen az Ady Endre utcából,
 • Jónás Imréné Aranyos Rózsa, korábban mátészalkai lakost 57 éves korában. Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást!

Az Évfolyamok Vasárnapja program keretében szeretettel köszöntjük a gyülekezetben a Kálvin János Református Általános Iskola 2. évfolyamának tanulóit, Kondor Anita és Szolnoki Gyöngyi osztályfőnököket, Balkánszkyné Oláh Erika és Hompoth-Zolnai Ildikó pedagógusokat, a tanulók családtagjait és a Kálvin iskola vezetőit, dolgozóit.  Isten áldja meg a gyermekek szolgálatát!