Szombat délelőtt 9 órakor tartotta a Kálvin iskola ballagással egybekötött, ünnepélyes tanévzáró istentiszteletét. A ballagó nyolcadikosoknak a továbbtanuláshoz sok sikert, az életükre Isten áldását kívánjuk. A gyülekezet nevében megköszönjük a pedagógusok, hitoktatók, gyermek-istentiszteleti és templom-ovis szolgálatot végzők egész éves áldozatos munkáját.

Mai istentiszteletünkön kereszteltük: Dusa Zsófiát és – Dusa Mátét, Dusa Zoltán és Sarkadi Rita gyermekeit a Szatmár utcából. Keresztszüleik: Nyíri Zoltán, Nyíri Zoltánné, Sarkadi Gergő, valamint Tóth Béla és Tóthné Macsuka Brigitta, – Alvári Dominikot, Alvári Zsolt és Demeter Gabriella gyermekét a Hunyadi utcából. Keresztszülei: Nagy János, Nagy Csilla és Alvári Krisztina, – Nagy Maja Magdolnát, Nagy István Gyula és Csorvási Bernadett gyermekét Budapestről. Keresztszülei: Várkonyi Csaba és Vánczku Gabriella.

  • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
  • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre várjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat.
  • Gyülekezetünk presbitériuma folyó év február 13-án megtartott gyűlésén a 6/2018 (II.13.) sz. határozatával a Mátészalkai Képes Géza Általános Iskola géberjéni tagintézményének egyházi fenntartásba vételéről döntött az alábbiak szerint:

„A Mátészalka Kossuth téri Református Egyházközség Presbitériuma teljes egyhangúsággal kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Mátészalkai Képes Géza Általános Iskola géberjéni tagintézményét a 2018/2019. tanévtől egyházi fenntartásba kívánja venni. A Presbitérium felhatalmazza az egyházközség elnökségét, hogy a fenntartásba vétel előkészítésével kapcsolatos ügyekben az egyházközség képviseletében teljes jogkörrel eljárjon.” Az egyházi fenntartásba vételt Dr. Kásler Miklós oktatásért felelős miniszter jóváhagyta, és a Tiszántúli Református Egyházkerület Elnöksége is engedélyezte. 2018. szeptember 1-jétől a géberjéni iskola a Kálvin János református Általános Iskola tagintézményeként működik. A közös szolgálatra, oktató- nevelő munkára Isten áldását kérjük!

  • AUTÓBUSZ-KIRÁNDULÁST SZERVEZÜNK ERDÉLYBE június 20-24-ig (szerda reggeltől vasárnap estig), Szilágylompért, Medgyes, Berethalom, Székelyudvarhely, Madarasi Hargita, Segesvár, Négyfalu, Sinaia, Barcarozsnyó, Törcsvár (Drakula vár), Prázsmár, Kézdivásárhely, Gelence, Szászhermány, Brassó, Kerc, Gyulafehérvár útvonalon. A kirándulás részvételi díja egységesen 45.000 Ft.-/fő, amely tartalmazza a félpanziós négy éjszakai szállás (vacsora, reggeli), valamint az utazás költségeit. A belépőkre a részvételi díjon kívül személyenként 10.000 Ft.- szükséges. Jelentkezni névvel, címmel és telefonszámmal a Kossuth téri gazdasági hivatalban lehet 20.000 Ft.- előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Egyéb információ: +36(44)311-022.
  • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
  • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

Emlékharang fog szólni:

  • ma délelőtt 11 órakor, Lázár Magdolna halálának 10. és Lázár József halálának 3. évfordulóján. Az elhunytakra szeretettel emlékezik lánya és lányunokája.