• Gyülekezetünk tagjai ezekben a napokban Erdélyben kirándulnak. Isten áldja meg útjukat és hazaérkezésüket!
  • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
  • Csütörtök délelőtt 10-re Életadó Körre várjuk a kismamákat és kisgyermekes anyukákat.
  • Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat június havi szakmai, és személyiség-fejlesztőszupervíziós értekezlete csütörtökön (06. 28-án) 14 órától lesz a gyülekezeti teremben.
  • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
  • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók.

Honlapunk címe: www.refmateszalka.hu

A Kálvin János Református Általános Iskola hétfőnként 8-12 óráig tart nyári ügyeletet a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola első emeletén.

Eltemettük:

  • Volvár Miklósné Méder Julianna asszonytestvérünket 98 éves korában a Lajos utcából. Juliska néni gyülekezetünk hűséges, értünk haláláig imádkozó tagja, hosszantartó betegség és gyengeség után, szenvedéseiből megpihenve tért haza Megváltó Urához. Végakarata szerint a csengerújfalui temetőben helyezték örök nyugalomra. Isten adjon vigaszt gyászban itt maradt, őt hűséggel és hosszú éveken türelemmel és nagy szeretettel ápoló szeretteinek!