• A Mátészalkai Református Énekkar a nyári szünet után ismét megkezdi énekkari próbáit. Az első próba ma délután 17 órakor lesz az újtelepi Égigérő Közösségi Házban.
 • A Kálvin János Református Általános Iskola hétfőn reggel 8 órakor a templomban tartja tanévnyitó istentiszteletét, és az új tanévet az építési munkák csúszása miatt külső helyszíneken kezdi meg. Minden osztály számára igyekeztünk megfelelő helyszínt biztosítani a zavartalan munkához. Köszönjük a tantermeket felajánló intézmények támogatását, az előkészítésben részt vett testvéreink fáradságos munkáját, és Balogh Ferenc gondnokunk segítségét, aki több tanterem kisfestésével is hozzájárult a tanévkezdéshez. Isten áldása legyen a pedagógusokon, iskolánk tanulóin és a nehezített évkezdést türelemmel és megértéssel viselő szülőkön. Városunk valamennyi oktatási intézményében folyó munkára Isten áldását kérjük! Imádságos szívvel gondolunk hitoktatóinkra is, mennyei Atyánk áldása legyen munkájukon!
 • A jövő vasárnappal elkezdődnek a gyermek-istentiszteletek Minden gyermeket arra bátorítunk, hogy a lakóhelye szerinti gyülekezetben rendszeresen vegyen részt az alkalmakon. A mi gyülekezetünkben a felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától van a gyermek-istentisztelet, és ugyanebben az időpontban a 2-5 éves korú gyermekek számára gyermekmegőrzést biztosítunk.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára hetente tartott Életadó Körünk továbbra is csütörtökönként 10 órakor kezdődik a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén az új játszószobában.
 • Szeptember 8-án, szombaton 8. alkalommal kerül megrendezésre a Szatmár Határok Nélkül Református Találkozó a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében. Az ünnepségsorozat szombaton 12.30-kor a Nagyecsedi Református Nagytemplomban ünnepi istentisztelettel kezdődik. Akik szeretnének részt venni a rendezvényen, kérjük, hogy névvel, címmel és telefonszámmal jelezzék a gyülekezet gazdasági hivatalában legkésőbb hétfőn délig személyesen vagy telefonon. Azok jelentkezését is várjuk, akik sofőrként gépkocsijukkal több személyt is el tudnak vinni a rendezvényre. A program részleteit a kiadott hirdetésekben olvashatjuk.
 • A templombelső felújítás előkészítéseként befejeződött a férfi padcsoport megrövidítése. A közbeszerzési eljárás hamarosan lezárul és elkezdődhet a kivitelezés.
 • Autóbusz kirándulást szervezünk Erdélybe szeptember 28-30-ig (péntek reggeltől vasárnap estig) Nagybánya, Bódi-tó, Aknasugatag, Felsővisó, Barcánfalva, Máramarossziget, Szaplonca útvonalon. A kirándulás részvételi díja egységesen 30.000.- Ft /fő, amely tartalmazza a félpanziós két éjszakai szállás (vacsora, reggeli), valamint a belépők és az utazás költségeit. Jelentkezni névvel, címmel és telefonszámmal a Kossuth téri gazdasági hivatalban lehet 15.000.- Ft előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Egyéb információ: +36(44)311-022.
 • Áprilisban indult a Magyarországi Református Egyház Zsinatának TALENTUM nevű programja a Református Nevelőszülői Hálózat kötelékébe tartozó nevelőszülők és az ezúton családra talált, tehetséges nevelt gyermekeik számára. A program egyik fő célja, hogy elősegítse a Jézust követő, magyar keresztyén értékrend és életbölcsesség maradandó gyakorlattá válását a családi élet mindennapjaiban. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei térségben kiválasztott, összesen 160 felnőtt és gyermek fejlesztését Becseiné Kató Anikó lelkész, pasztorálpszichológus végzi.
 • Hamarosan megszervezzük a Dalos Magyar Hitvallók közösségét. Hívjuk, várjuk mindazokat a jó énekhangú, magyar-lelkű keresztyén testvéreinket, akik szívesen énekelnének velünk magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket, és olyan magyar népdalokat, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Az éneklő alkalmak októberben indulnak; kéthetente fogjuk tartani, várhatóan keddenként 18.00 órától, amennyiben a csatlakozni kívánóknak az időpont megfelel.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu

Elhunyt:

Bakti Józsefné Szabó Magdolna 81 évesen Nagyecsed, Wesselényi utcából. Nagyecsedi búcsúztatásáról a jövő héten történik intézkedés. Az elhunytban Bakti Zsolt presbiterünk az édesanyját gyászolja.