• Szombaton 8. alkalommal került megrendezésre a Szatmár Határok Nélkül Református Találkozó a Reformátusok Szatmárért Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye szervezésében. Az ünnepségsorozat szombaton 12.30-kor a Nagyecsedi Református Nagytemplomban ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen Csűry István királyhágómelléki püspök és Derencsényi István tiszántúli főjegyző szolgált.
 • A Mátészalkai Református Énekkar délután 17 órakor tart próbát az újtelepi Égigérő Közösségi Házban.
 • Hétfőn 18 órától nőszövetségi gyűlés lesz a gyülekezeti teremben, amelyre szeretettel hívjuk a nőtestvéreket.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • Felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. A felnőtt konfirmációi alkalmak keddenként 18 órától lesznek a gyülekezeti teremben. Az első alkalmat szeptember 11-én, kedden 18 órakor tartjuk.
 • Egyházmegyei evangélizáció lesz a jövő vasárnaptól 4 estén keresztül különböző helyszíneken, amelynek a részleteit mához egy hétre hirdetjük. Az alkalmak minden nap 18 órakor kezdődnek.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára hetente tartott Életadó Körünk csütörtökönként 10 órakor kezdődik a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén az új játszószobában.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Elkezdődtek ismét a gyermek-istentiszteletek. Minden gyermeket arra bátorítunk, hogy a lakóhelye szerinti gyülekezetben rendszeresen vegyen részt az alkalmakon. A mi gyülekezetünkben a felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától van a gyermek-istentisztelet, és ugyanebben az időpontban a 2-5 éves korú gyermekek számára gyermekmegőrzést biztosítunk.
 • Áprilisban indult a Magyarországi Református Egyház Zsinatának TALENTUM nevű programja a Református Nevelőszülői Hálózat kötelékébe tartozó nevelőszülők és az ezúton családra talált, tehetséges nevelt gyermekeik számára. A program egyik fő célja, hogy elősegítse a Jézust követő, magyar keresztyén értékrend és életbölcsesség maradandó gyakorlattá válását a családi élet mindennapjaiban. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei térségben kiválasztott, összesen 160 felnőtt és gyermek fejlesztését Becseiné Kató Anikó lelkész, pasztorálpszichológus végzi.
 • Szeptember végi erdélyi kirándulásunkra már minden hely betelt. Várakozó listára tudjuk fogadni az ezután érkező jelentkezéseket, és a részvételi szándék visszamondása esetén a megüresedett helyekre időrendben értesítjük a feliratkozókat.
 • A konfirmációi beiratkozást szeptember 21-én, pénteken fél 3-tól tartjuk majd a gyülekezeti teremben, ahová szeretettel várjuk a gyülekezetünk területén élő családok nyolcadikos gyermekeit.
 • Létrehozzuk a Dalos Magyar Hitvallók közösségét. Hívjuk, várjuk mindazokat a jó énekhangú, magyar-lelkű keresztyén testvéreinket, akik szívesen énekelnének velünk magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket, és olyan magyar népdalokat, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Az éneklő alkalmakat kéthetente fogjuk tartani. Az első találkozás október 1-jén, hétfőn 18 órától lesz, ahol véglegesítjük majd a mindenkinek megfelelő időpontot.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu

Elhunyt:

 • Ötvös Károlyné Dr. Bóka Márta nyugalmazott tüdőszakorvos, református lelkészözvegy 81 évesen. Temetése pénteken 13 órakor lesz. Isten adjon vigaszt gyászban itt maradt szeretteinek! A búcsúztatás szolgálatát az elhunyt keresztfia, Pótor László nyírmeggyesi lelkipásztor végzi.