• Mai istentiszteletünkön kereszteltük Bíró Linettet, Bíró Árpád és Hornyák Edina gyermekét a Váci Mihály utcából. Keresztszülei: Bíró Csaba és Bodnár Alexandra. Isten áldja meg gyülekezetünk legkisebb tagjának és szeretteinek az életét! Szeretettel hívjuk őket, hogy jöjjenek és kapcsolódjanak be gyülekezetünk élő közösségbe, hogy Isten előtti fogadalmuknak eleget tehessenek, és gyermekük számára jó példát mutassanak.
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 17 órakor tart próbát az újtelepi Égigérő Közösségi Házban.
 • Egyházmegyei evangélizáció kezdődik mától 4 estén keresztül különböző helyszíneken, amelynek a részleteit a kiadott hirdetésekben olvashatjuk. Az alkalmak minden nap 18 órakor kezdődnek.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • Felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. A felnőtt konfirmációi alkalmak szerdánként 18 órától lesznek a gyülekezeti teremben. Az első alkalmat szeptember 19-én, szerdán 18 órakor tartjuk.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára hetente tartott Életadó Körünk csütörtökönként 10 órakor kezdődik a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén az új játszószobában.
 • A konfirmációi beiratkozást szeptember 21-én, pénteken fél 3-tól tartjuk a gyülekezeti teremben, ahová szeretettel várjuk a gyülekezetünk területén élő családok nyolcadikos gyermekeit.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Elkezdődtek ismét a gyermek-istentiszteletek. Minden gyermeket arra bátorítunk, hogy a lakóhelye szerinti gyülekezetben rendszeresen vegyen részt az alkalmakon. A mi gyülekezetünkben a felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától van a gyermek-istentisztelet, és ugyanebben az időpontban a 2-5 éves korú gyermekek számára gyermekmegőrzést biztosítunk.
 • Áprilisban indult a Magyarországi Református Egyház Zsinatának TALENTUM nevű programja a Református Nevelőszülői Hálózat kötelékébe tartozó nevelőszülők és az ezúton családra talált, tehetséges nevelt gyermekeik számára. A program egyik fő célja, hogy elősegítse a Jézust követő, magyar keresztyén értékrend és életbölcsesség maradandó gyakorlattá válását a családi élet mindennapjaiban. A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei térségben kiválasztott, összesen 160 felnőtt és gyermek fejlesztését Becseiné Kató Anikó lelkész, pasztorálpszichológus végzi.
 • Szeptember végi erdélyi kirándulásunkra már minden hely betelt. Várakozó listára tudjuk fogadni az ezután érkező jelentkezéseket, és a részvételi szándék visszamondása esetén a megüresedett helyekre időrendben értesítjük a feliratkozókat.
 • Létrehozzuk a Dalos Magyar Hitvallók közösségét. Hívjuk, várjuk mindazokat a jó énekhangú, magyar-lelkű keresztyén testvéreinket, akik szívesen énekelnének velünk magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket, és olyan magyar népdalokat, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Az éneklő alkalmakat kéthetente fogjuk tartani. Az első találkozás október 1-jén, hétfőn 18 órától lesz, ahol véglegesítjük majd a mindenkinek megfelelő időpontot.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu

Eltemettük:

 • Ötvös Károlyné Dr. Bóka Márta nyugalmazott tüdőszakorvost, református lelkészözvegyet 81 évesen,
 • Csizmadia Ferencné Kovács Olgát, gyülekezetünknek halálig hűséges, értünk otthonában rendszeresen imádkozó tagját 92 évesen a Széchenyi utcából. Isten adjon gyászoló szeretteiknek Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást.