• A konfirmációi beiratkozást szeptember 21-én, pénteken fél 3-tól tartottuk a gyülekezeti teremben, ahová szeretettel hívtuk a gyülekezetünk területén élő családok nyolcadikos gyermekeit. Pénteken még lehet pótolni az elmaradt beiratkozást.
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük Szabó Máté Ábelt, Szabó Máté István és Szabó Jakab Judit gyermekét Nyíregyházáról. Keresztszülei: Kovács Zoltán és Kovácsné Szabó Laura Ildikó.Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!Bátorítjuk őket, hogy kapcsolódjanak be lakóhelyük gyülekezeti közösségbe.
 • Ma délután fél 3-kor a Biblia Szövetség csendes délutánján Budai Judit és Horváth Mária szolgálnak az északi templomban. Szeretettel várják a testvéreket.
 • A Mátészalkai Református Énekkar szintén madélután 17 órakor tart próbát az újtelepi közösségi házban.
 • Az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat szeptember havi szakmai és személyiség-fejlesztőszupervíziós értekezlete kedden 13 órától lesz a gyülekezeti teremben.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére az összevont gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • Felnőtt konfirmációi képzés indult ismét gyülekezetünk közösségében azok számára, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni és a felkészülés végén hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. A felnőtt konfirmációi alkalmak szerdánként 18 órától vannak a gyülekezeti teremben.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára hetente tartott Életadó Körünk csütörtökönként 10 órakor kezdődik a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén az új játszószobában.
 • Pénteken fél 3-ra várjuk a konfirmandusokat kátéórára.
 • Gyülekezetünk 51 fős csoportja a jövő hétvégén Erdélybe kirándul. Az indulás péntek reggel 7-kor lesz a Szatmári Múzeum előtti parkolóból. Isten áldja meg útjukat! A helyettesítő szolgálatot Papp Zsófia hittudományi egyetemi hallgató végzi.
 • Az Idősek Világnapja alkalmából rendezett, pénteken 18 órakor kezdődő ünnepi műsorra mindenkit szeretettel vár a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház. A részletes programot a hirdetésekben találjuk.
 • A fennállásának 25 éves jubileumát ünneplő Zenebarátok Kórusa szeptember 29-én, szombaton 16 órától tartja Jubileumi Ünnepségét, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várnak. A rendezvény helyszíne a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház. A részletes programot a kiadott hirdetésekben találjuk.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Egyházközségünk Presbitériuma előreláthatólag október 1-jén, hétfőn este 17 órakor tart gyűlést a gyülekezeti teremben. A gyűlés célja a templomfelújítás II. ütemére kiírt közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, illetve az Elnökség felhatalmazása a Vállalkozási Szerződés aláírására. Erről a Presbitérium tagjait külön meghívóval is értesítjük.
 • Létrehozzuk a Dalos Magyar Hitvallók közösségét. Hívjuk mindazokat a jó énekhangú, magyar-lelkű keresztyén testvéreinket, akik szívesen énekelnének velünk magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket, és olyan magyar népdalokat, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Az éneklő alkalmakat kéthetente fogjuk tartani. Az első találkozás október 1-jén, hétfőn 18 órától lesz.
 • Elkezdődtek ismét a gyermek-istentiszteletek. Minden gyermeket arra bátorítunk, hogy a lakóhelye szerinti gyülekezetben rendszeresen vegyen részt az alkalmakon. A mi gyülekezetünkben a felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától van a gyermek-istentisztelet, és ugyanebben az időpontban a 2 és 5 év közötti gyermekek számára gyermekmegőrzést biztosítunk.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Gyülekezetünk honlapján megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók. Honlapunk címe: refmateszalka.hu

Elhunyt:

 • Kovács Sándor 75 évesen a Szatmár utcából. Temetése kedden fél 11-kor lesz,
 • Kiss Péterné Virág Borbála 91 évesen a Mosolygó utcából. Temetése csütörtökön fél 11-kor lesz.
 • Szolnok Sándorné Máté Katalin 70 évesen a Hajdu utcából. Temetéséről a jövő héten történik intézkedés.

Emlékharangok szóltak az elmúlt héten:

 • szeptember 18-án, kedden 10 órakor néhai Gaál Miklós szatmári esperes és mátészalkai lelkipásztor felesége, Margittay Margit tanítónő halálának ötvenedik évfordulója alkalmából. 1968-ban, 51 éves életkorban elhunyt szerettükre hálás szívvel emlékeznek gyermekei és unokái családjaikkal együtt, valamint a mátészalkai református gyülekezet. A szerető szülőkről gyermekeik emlékkönyv írásával is megemlékeztek. Édesanyjuk életének vezérigéje volt a Jézus biztató szava Márk evangéliuma 5. részének 36. verséből: „Ne félj, csak higgy!” Ez az ige erősítse meg ma is szívünk reménységét.
 • szeptember 19-én, szerdán 15 órakor néhai Kópis István férfitestvérünk emlékére. Halálának első évfordulóján fájó szívvel emlékeznek: felesége, lánya, fia, veje és menye, két unokája, testvére, valamint sógora és sógornői családjaikkal együtt. Isten igéje a 23. Zsoltárból vigasztalta a búcsúzók szívét: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy.”
 • szeptember 20-án, csütörtökön 14 órakor néhai Lőrincz László halálának első évfordulóján. Szeretettel emlékezik rá keresztlánya és családja, emlékeznek testvérei és családjaik, valamint kedves barátai.

Isten adjon a gyászoló emlékezőknek Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást!