• Gyülekezetünk 51 fős csoportja ezen a hétvégén Erdélyben kirándul. Velünk egy időben Máramarosszigeten vesznek részt az istentiszteleten. Isten áldja meg útjukat és hazaérkezésüket!
 • A Mátészalkai Református Énekkar ma délután 17 órakor tart próbát az újtelepi közösségi házban.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.
 • Egyházközségünk Presbitériuma október 1-jén, hétfőn 17 órakor tart gyűlést a templomban. A gyűlés célja a templomfelújítás II. ütemére kiírt közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítása, illetve az Elnökség felhatalmazása a Vállalkozási Szerződés aláírására. A Presbitérium tagjait meghívóval is értesítettük.
 • Létrehozzuk a Dalos Magyar Hitvallók közösségét. Hívjuk mindazokat a jó énekhangú, magyar-lelkű keresztyén testvéreinket, akik szívesen énekelnének velünk magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket, és olyan magyar népdalokat, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Az éneklő alkalmakat kéthetente fogjuk tartani. Az első találkozás október 1-jén, hétfőn 18 órától lesz a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát.
 • Felnőtt konfirmációi képzés indult ismét gyülekezetünk közösségében azok számára, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni és a felkészülés végén hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. A felnőtt konfirmációi alkalmak szerdánként 18 órától vannak a gyülekezeti teremben.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára hetente tartott Életadó Körünk csütörtökönként 10 órakor kezdődik a parókiaudvar játszóterén, rossz idő esetén az új játszószobában.
 • Pénteken fél 3-ra várjuk a konfirmandusokat kátéórára.
 • Mához egy hétre, október 7-én az Évfolyamok Vasárnapja program keretében a Kálvin János Református Általános Iskola 8. évfolyama lesz gyülekezetünk vendége. Isten áldja meg felkészülésüket és szolgálatukat.
 • Vasárnap reggeli imaközösségünk 9.25-től kezdődik az Agapé irodában.
 • Gyermek-istentiszteletünk a felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órakor kezdődik a gyülekezeti teremben. Az istentisztelet idején a 2 és 5 év közötti gyermekek számára gyermekmegőrzést biztosítunk.
 • Gyülekezetünk nevében szeretnénk köszönetet mondani az Önkormányzatnak, hogy a lelkészi iroda nyílászáróinak festéséhez munkatársaikat a rendelkezésünkre bocsátották.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Kovács Sándort 75 évesen a Szatmár utcából,
 • Kiss Péterné Virág Borbálát 91 évesen a Mosolygó utcából,
 • Szolnok Sándorné Máté Katalint 70 évesen a Hajdu utcából,
 • Molnár Miklósné Mező Margitot 90 évesen a Dózsa György utcából.

Isten adjon a gyászolóknak Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást!