• Tegnap kérték házasságukra Isten áldását Félegyházi Zsigmond és Jakab Alexandra mátészalkai lakosok. Isten áldja meg közös életüket! Az esketési istentiszteletet az újtelepi Égigérő Közösségi Házban tartottuk templomunk felújítása miatt. Köszönjük a kertvárosi gyülekezet befogadó szeretetét!
 • Ma délelőtt 10 órától Nyírcsaholyban zárszámadást és költségvetést tárgyaló és elfogadó presbiteri gyűlést tart a Nyírcsaholyi Református Egyházközség presbitériuma.
 • Hétfőn 17 órától az ökumenikus világimanapot előkészítő nőszövetségi óra lesz a gyülekezeti teremben, amelyre szeretettel hívjuk a nőtestvéreket.
 • Szintén hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmát a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17 órakor kezdődik a gyülekezeti bibliaóra.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára tartott Életadó Körünk csütörtökön 10 órakor kezdődik a játszószobában.
 • Péntek délután 14.30-kor kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • Az intézményi és gyülekezeti 2018. évi költségvetési beszámolókat és 2019. évi költségvetéseket, valamint éves munkatervet tárgyaló és elfogadó presbiteri gyűlést előreláthatólag február 20-án, szerdán este 18 órától tartjuk a gyülekezeti teremben. A gyűlésről a presbitérium tagjait külön értesítjük.
 • A templombelső felújítás ideje alatt a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház első emeleti Szalkai László termében tartjuk az istentiszteleteinket a megszokott időben, délelőtt 10 órától. A gyermek-istentisztelet helyszíne a Szalkai László terem melletti számú tanterem. Kérjük a szülőket, hogy oda vigyék majd gyermekeiket. Hálás szívvel köszönjük a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, valamint Buzogány Béla színművész-igazgató úr befogadó szeretetét!
 • A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tűzkárának helyreállítására az Egyházkerület gyűjtést szervezett. A céladományt a kijáratnál található célperselybe lehet elhelyezni, illetve a Kossuth téri Gazdasági Hivatalban lehet befizetni kedd délig. A körlevelet a kiadott hirdetések mellékleteként olvashatjuk.
 • A templomfelújítás támogatására téglajegyek vásárolhatók kisebb-nagyobb címletekben a gyülekezet gazdasági hivatalában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Mezőssy Gézáné Kálnoki Gyöngyikét 80 évesen Ököritófülpös, Petőfi utcából. Búcsúztatása a szülőfalujában történt.
 • Stelin Sándorné Györfi Máriát 84 évesen a Szalkai László útról. Isten adjon a gyászoló családtagoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által igaz vigasztalást!