• Hétfőn 13 órától lelkész-gondnoki értekezletet tartunk a gyülekezeti teremben.
 • Szintén hétfőn 17 órától a Gazdasági- és Missziói Bizottság ülésezik a gyülekezeti teremben.
 • A Számvizsgáló Bizottság hétfőn 17 órától az intézmény gazdálkodását tekinti át a Kálvin iskolában, 18 órától a gyülekezet és az Agapé könyvelését vizsgálja a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17 órakor kezdődik a gyülekezeti bibliaóra.
 • Az intézményi és gyülekezeti 2018. évi költségvetési beszámolókat, 2019. évi költségvetéseket, valamint az éves munkatervet tárgyaló és elfogadó presbiteri gyűlést szerdán este 18 órától tartjuk a gyülekezeti teremben. A gyűlésről a presbitérium tagjait külön értesítettük.
 • A kismamák, anyukák és kisgyermekeik számára tartott Életadó Körünk csütörtökön 10 órakor kezdődik a játszószobában.
 • Péntek délután 14.30-kor kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • A Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat kötelékéhez tartozó nevelőszülők számára keresztyén életbölcsességet közvetítő, szülői kompetenciákat növelő személyiségfejlesztés, az általuk nevelt gyermekeknek pedig érték-feltáró, gyógyító-fejlesztő csoportfoglalkozások folynak Mátészalka körzet területén Becseiné Kató Anikó, gyülekezetünk pasztorálpszichológus-lelkésze közreműködésével. A Hálózat „Talentum” programjának elsődleges céljasegítséget nyújtani abban, hogy a nevelőszülők biztosíthassák a megfelelő fizikai, szellemi és lelki-érzelmi hátteret  a náluk új esélyt kapott gyermekek értékeinek felfedezéséhez és kibontakoztatásához.
 • Mához egy hétre, február 24-én Kocsis Attila, a Református Nevelőszülői Hálózat intézményi lelkésze lesz a vendég-igehirdetőnk, és istentiszteletünkön részt vesz a Kelet-magyarországi Református Nevelőszülői Hálózat intézményvezetője, Miklósi Erzsébet is. A találkozás a Nevelőszülői Hálózat és a gyülekezet kapcsolatának további elmélyítését szolgálja.
 • A templombelső felújítás ideje alatt a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház első emeleti Szalkai László termében tartjuk az istentiszteleteinket a megszokott időben, délelőtt 10 órától. A gyermek-istentisztelet helyszíne a Szalkai László terem melletti számú tanterem. Kérjük a szülőket, hogy oda vigyék majd gyermekeiket. Hálás szívvel köszönjük a Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, valamint Buzogány Béla színművész-igazgató úr befogadó szeretetét!
 • A budapesti Károli Gáspár Református Egyetem tűzkárának helyreállítására az Egyházkerület gyűjtést szervezett. A nyírcsaholyi gyülekezet 32.360 Forinttal, a Mátészalka Kossuth téri gyülekezet 84.560 Ft. pénzadománnyal járult hozzá a gyűjtéshez. Az adományokat az egyházmegye továbbítja a károsultaknak. Köszönjük a támogatásokat!
 • A templomfelújítás támogatására téglajegyek vásárolhatók kisebb-nagyobb címletekben a gyülekezet gazdasági hivatalában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon.