Köszöntés: „Annak, aki megőrizhet titeket, és dicsősége elé állíthat ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által – dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva mindörökké!” (Júdás 1,24-25) Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! (1Korinthus 1,9) Ámen

Kedves Testvéreim! Most, amikor Isten áldását kéritek házasságban kötött szövetségetekre, hallgassátok az Ő hozzátok szóló üzenetét a Máté 18: 18-20 verseiből: Jézus mondja: „Bizony, mondom nektek: amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is; amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Bizony, mondom nektek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei Atyám.”

Ünneplő Családtagok és Barátok, Kedves Ifjú Pár! Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk és az Ő szeretete vált valósággá közöttünk. Isten ott van minden mosolyban, minden őszinte pillantásban, amikor két szempár szavak nélkül egymás lelkének a mélyére hatol, és ugyanazt érzi. Isten ott van minden elismerő tekintetben, kézszorításban, ahol emberek egymást értékesnek és fontosnak tartják. Isten ölt testet bennünk, amikor képesek vagyunk megérteni a másik embert, együtt érezni vele, s közel tudjuk engedni magunkhoz őt… Ha tudatosan éljük a mindenségbe ágyazott életünket, s ki tudjuk mondani, hogy bármi történik is, mindennek értelme, célja van: békességünk van… Ott van boldogság, amikor egy vidámságban kibontakozó feleség visszatükröződik férje jóságában, amikor tapintatosan komolyan veszik egymást, és kölcsönösen igyekeznek egymást óvni, és életkedvvel eltölteni. Ott van harmónia, ahol férfi és nő bátran és nyíltan szembenéznek egymással, élnek az önállóságukkal, a másikat támogatni merik, s együtt fáradoznak a közös boldogságukért.

Kedves Menyasszony és Vőlegény! Csodálatos összhang van közöttetek! Az a földöntúli, mély és erős szeretet, amely összefűz titeket, Isten akarata, aki maga a szeretet. Egymás mellé vagytok rendelve, Isten ajándékai vagytok egymásnak. A mai nappal számotokra egy korszak véget ér. Hosszú utat bejártatok, mire idáig elérkeztetek. Gyermekkorotok, sokszínű tapasztalataitok és kitartó munkátok egyre bölcsebbé érleltek titeket. Közben igazi önmagatokra és egymásra találtatok. Tápláltátok egymásban a reményt, hogy az emberi jóság új világot képes teremteni, hogy a szeretet minden sebet begyógyít. Közös álmokat kezdtetek szőni a beteljesült boldogságról: egy csodálatos családról. És itt vagyunk egy új korszak küszöbén, a hivatalos elköteleződés aranykapujában, amelyen túl a letisztult közös út vár rátok – mérhetetlen csodákkal, megannyi izgalmas kihívással.

Ebben az órában áldást kérni jöttünk a mennyei Atyától. Az áldás, a házasság útjára bocsátó szép üzenet a Jézus szavaiban van elrejtve számotokra. Ezek alapján három kívánságotok teljesülhet úgy, sőt sokkal valóságosabban, mint a mesében. Először, hogy ha valamit meg fogtok kötni, az szilárdan kötve lesz a földön, és az örökkévalóságban is. Másodszor, hogy ha valamit feloldotok, elengedtek; az oldva lesz itt a földön, és a földöntúli világban is. Harmadszor: ha egymással összhangban, teljes egyetértésben kértek valamit, Isten beteljesíti kéréseteket!

Nézzük az első ígéretet! Azt mondja az Ige: „amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is.” Ez az első vágyakozás, amelynek beteljesülését Jézus megígéri. A legszebb, legkülönlegesebb dolog ebben az életben, amikor egy férfi és egy nő egymással házassági szövetséget köt. Ilyenkor valósítja meg az ember az Isten teremtő és újjáteremtő gondolatát; hiszen a házasság a kiteljesedésnek, a közös fejlődésnek, és az élet továbbadásának a legtökéletesebb színtere. Biztonságot nyújt arra, hogy egymást kiegészítve, egymásból a legjobbat kihozva isteni önmagunkra találjunk. Kéz a kézben, összefonódott lélekkel, egymást erősítve vagy helyreigazítva szembenézzünk a legsötétebb helyzetekkel, áthidaljunk borzasztó mélységeket, és eljussunk szédítő magasságokig… Nagyon sok mindenben példát adott a Teremtő, amikor elküldte hozzánk egyszülött Fiát, az emberré lett Jézust. Általa megmutatta, hogy hogyan kell megélni a szeretetet, gyakorolni a megbocsátást, az együttérzést, a vigasztalást. De a házasságot, egy férfi és egy nő együttélésének a mikéntjét már az Édenkertben is az ember képzelőerejére bízta, abban teljes szabadságot adott! A házasság az emberi élet legnagyobb lehetősége. Tele van fordulópontokkal, amelyben a két szövetségestárs kapcsolata újra és újra egy magasabb szintre emelkedhet.

Egy ideje összetartoztok már, ismeritek és formáljátok egymást. Ezek az órák, amelyekben hivatalosan is elköteleződtök egymás teljes elfogadása és vállalása mellett, még közelebb visznek titeket egymáshoz. Most a közös boldogságotok építése, ápolása a legfontosabb nektek. Ám nemcsak most, hanem mindig elsők, legfontosabbak kell, hogy maradjatok egymás számára! Akkor is, ha majd gyermeket neveltek; hiszen a legtöbb, amit adhatunk gyermekeinknek, hogy a példánkkal megtanítjuk nekik, hogy hogyan kell egymást igazán szeretni, és együtt minden akadályt legyőzni!

Isten megígérte, hogy amit megköttök itt, azt a mennyben is jegyzik. Isten kíséri minden lépéseteket – veletek van örömben és bánatban; áldását, erejét és szeretetét gazdagon árasztja rátok. Egy percre sem hagy el titeket, boldogságotokat munkálja, s mindent a javatokra fordít! Ami Istenen múlik, azt Ő mind megteszi, hogy örökkévaló terve megvalósuljon általatok, hogy betölthessétek a küldetéseteket.

Felelősek vagyunk azért, amit létrehoztunk. Felelősek vagyunk azért, akit a szívünkbe fogadtunk, akivel megosztottuk az életünket. Felelősek vagyunk a házastársunkért és a házasságunkért. Nem a házasság fog titeket megvédeni, hanem ti védhetitek meg a házasságotokat! Örömmel hallottam, hogy mennyire fontos nektek a mély őszinteség, hogy igyekeztek mindent megosztani egymással. Természetes számotokra a törődés, a figyelmesség; az önzetlen, megértő szeretet… Összekötöttétek az életeteket, legyen elszakíthatatlan az egymáshoz kötődésetek! Legyetek kitartó lelki társak, a szeretet erős kötelékében egymásba olvadó ikerlángok mindörökké!

Azután így szól a Jézus második ígérete: „amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is.” A feloldás, feloldozás nagy kincs! Benne rejlik az elengedés, a megbocsátás, a szabadság. Eloldozom magam régi kötődésekből. Feldolgozom a múltamat: tovább viszem az arra érdemes, jó példákat, értékeket, és függetlenné, szabaddá válok arra, hogy amin szükséges, azon változtassak – a társammal építendő közös jövő érdekében. A feloldás jelenti azt is, hogy tiszteletben tartom a másik egyéniségét és szabadságát. Hagyom, sőt segítem, hogy a személyisége szabadon kiteljesedhessen mellettem, s nem akarom őt megváltoztatni, a saját elképzeléseimet rákényszeríteni. Megváltó szeretet az, amikor egy kapcsolatban nem kőkemény elvárásokat és kritikákat szegeznek egymásnak a felek, hanem egy életen át adni akarnak egymásnak – mindig az éppen tőlük telhető legtöbbet, legjobbat! Ha egy életen át csodálni tudják, és egyre inkább felfedezik egymás értékeit. Dicsérik és elismerik egymást, biztatják a másik rejtett képességeinek a kibontakozását, és képesek együtt küzdeni minden káros függőség ellen! Felszabadító az, amikor egymás gátlásait feloldják, a másik válláról a terheket leveszik, és egymást örömre bátorítják. Ilyenkor a szeretet vonzása tart együtt, a szabadon áradó szeretet – hiszen kényszerből vagy kötelességből szeretni nem is lehet! Kedves Ifjú Pár! A feloldozás drága ajándékát vigyétek magatokkal a mindennapokba. Adjatok egymásnak szárnyakat, s a Jézus ígérete mindvégig ott lesz veletek: amit feloldotok, oldva lesz mind a földön, mind a mennyben – vagyis felszabadító, szabadon szárnyaló szerelmeteket Isten megáldja!

S végül a harmadik, az utolsó kívánsághoz érkezünk. Ebben a legnagyvonalúbb Jézus: azt mondja, bármit kérhettek, meglesz, ha egyetértetek abban, amit kértek. Ebből kiderül, hogy az egyetértés, a közös hang, az egy hullámhossz mennyire „isteni” dolog. Ha tehát harmónia van két ember között, akkor minden van! Csodálatos tudni és átélni azt a mérhetetlen biztonságot, hogy jöhet bármi, együtt le fogjuk győzni, együtt célba érünk; mert ugyanazt akarjuk, ugyanazért küzdünk! Érezzük egymás minden rezdülését, értjük egymás minden gondolatát; mert egyek vagyunk! És jöjjön verőfény vagy vihar, oda tudunk borulni együtt Isten elé is.

Ha kellő egyensúlyban van az első két kívánság, a kötés és az oldás; és egy szívvel-lélekkel járjátok közös utatokat, s együtt tárjátok vágyaitokat Isten elé – Ő megadja mindazt, amire szükségetek van a boldogsághoz, a teljességhez! Jézus, aki feloldoz a bűneinkből, gátlásainkból, s a félelmeinkből; aki Szentlelkével szárnyakat ad és megtanít jól szeretni: Ő kössön ma titeket egymáshoz, s legyen az életetek áldott, boldog szárnyalás! Ámen

Kedves Testvéreim! Azért álltok itt Isten és e közösség színe előtt, hogy szövetségeteket az Ő segítségül hívásával megerősítsétek. Fogjátok meg egymás jobb kezét, és mondjátok utánam a házassági esküt!

Mondd először Te, Keresztyén Férfitestvérem! „Én, ……… esküszöm az élő Istenre, aki Atya-Fiú-Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában holtomig, vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben hűséges társa leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen.”

Mondd Te is, Keresztyén Nőtestvérem! Én, ……… esküszöm az élő Istenre, aki Atya-Fiú-Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből megyek hozzá Isten törvénye szerint feleségül. Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig hitetlenül el nem hagyom. Hanem teljes életemben hűséges társa leszek. Isten engem úgy segítsen! Ámen.”

Házastársi szövetségeteket Isten és a gyülekezet színe előtt szent esküvel is megerősítettétek. Legyen a ti igenetek igen, teljesítsétek fogadalmaitokat maradéktalanul, és az Isten békessége meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Jézus Krisztusban!

Mi pedig, akik tanúi voltunk e házaspár esküjének, imádkozzunk értük! Gondviselő Atyánk, Istenünk, minden szeretet forrása és minden tökéletes ajándék szerzője! Rád bízzuk e házaspárt! Adj nekik hosszú életet, örömmel és hűséggel, bocsánattal és békességgel teljeset. Segíts, hogy egymásban és az életük eseményeiben mindig a jót keressék, s kölcsönösen osztozzanak egymás örömében és gondjaiban. Ajándékozd meg őket Szentlelkeddel, a bölcsesség és az igaz szeretet lelkével. Áldd meg őket gyermekekkel. Légy erejük és támaszuk, hogy gyermekeiket testi-lelki egészségben nevelhessék. Adj nekik élő reménységet, hogy a szívükben, családjukban és az otthonukban kiteljesedhessen a Te végtelen szereteted, s mindent meg tudjanak osztani egymással! Mindenható Atyánk, őrizd meg őket ezen a földön és az örökkévalóságban. Jézus Krisztusnak, a világ megváltójának nevében kérünk! Ámen  („Mi Atyánk…”)

Áldás: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok; futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!” (Ézsaiás 40,31) Ámen