Köszöntés: Így szól az Úr: „Orvosságot és gyógyulást készítek nekik; meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és biztonság kincseit. Jóra fordítom sorsukat, fölépítem őket!” (Jeremiás 33, 6-7, Szent István Társulat bibliafordítása) Ámen

Ige: 116. és 118. zsoltár válogatott versei: Szeretem az Urat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek. Kegyelmes és igazságos az Úr, irgalmas a mi Istenünk. Légy újból nyugodt, lelkem, mert jól bánt veled az Úr! Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól; az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szóltam is: igen elesett vagyok! Mit fizessek az Úrnak a sok jóért, amit velem tett? Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat. Levetted rólam a bilincset, hálaáldozatot mutatok be neked: az Úr nevét hirdetem. Dicsérjétek az Urat!

Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete! Nyomorúságomban az Urat hívtam segítségül. Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem. Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. Ujjongás és győzelem hangja zeng az igazak sátraiban: az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik! Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! Nyissátok ki előttem az igazság kapuit! Bemegyek, és hálát adok az Úrnak! Hálát adok neked, hogy meghallgattál, és megszabadítottál. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben. Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! Ó, Uram, segíts meg! Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából. Az Úr az Isten, ő adott nekünk világosságot! Istenem, magasztallak téged! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!”

Imádkozzunk! Mindazért, amit tőled kaptam – dicsőítelek, én Istenem! Mindazért, amit elvesztettem – hálát adok neked Istenem! Mindenért, amit veled véghez vittem, s mindenért, amit megakadályoztál – dicsérlek téged, bölcs Istenem! A sok-sok örömért, amivel boldoggá tettél, minden szenvedésért, amivel formáltál – áldom a nevedet, Istenem! A problémákért, amikre megoldást adtál, a harcokért, ahol megtartottál, a megszületett értékért és harmóniáért – magasztallak téged, Istenem! Az erősségeimért, amiket használni tudtam; a gyengeségekért, amiket legyőzhettem, minden helyzetért, melyben magamat felülmúltam – köszönetet mondok, Istenem! Bocsánatodért, amiből megismerhettelek, örök szerelmedért, mely feltárta lényedet: hogy engem szívedbe s karodba zártál – repes a lelkem, ó Istenem! A szép kapcsolataimért, a téged tükröző társakért – a velem lévőkért, s akik elbúcsúztak – dicsérem jóságod, Istenem! S a helyért, hová engem földön s égen szántál; a feladatokért, amikre méltattál; a fényért s építésért, amelyet rám bíztál – hálát adok neked, Istenem! Ámen