• Szombaton kilencedik alkalommal került megrendezésre a Szatmár Határok Nélkül Református Találkozó. Az ünnepségsorozat 11.00-kor a Nagyecsedi Református Nagytemplomban ünnepi istentisztelettel kezdődött, amelyen Dr. Fekete Károly és Csűry István püspökök szolgáltak. Gyülekezetünket 10 fő képviselte.
 • Szombaton kérték házasságukra Isten áldását templomunkban Kosztya Márk mátészalkai és Piedl Diána nyíregyházi lakosok. Isten áldja meg közös életüket!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: Bakos Bencét, Bakos István és Bodó Viktória gyermekét az Ifjúság térről. Keresztszülei: Bakos Tamás, Magyar Emese és Bodó Renáta. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • A szamosszegi gyülekezetben ma délután 15 órától ünnepi istentisztelet keretében iktatják be Tisza Tibor megválasztott lelkipásztort, egyházmegyénk lelkészi főjegyzőjét. Életére és szolgálatára Isten áldását kérjük!
 • Hétfőn 18 órakor tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmát a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17 órakor lesz a gyülekezeti bibliaóra.
 • Szerdán 10 órakor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterén, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobában.
 • Csütörtökön 13 órától a gyülekezeti teremben tartjuk az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak szeptember havi, keresztyén életgyakorlatot segítő munkatársi értekezletét.
 • Pénteken 15 órakor kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • Egyházközségünk presbitériuma a templomszentelő, hálaadó ünnepi istentisztelet időpontját október 6., vasárnap délután 4 órában határozta meg. Az ünnepi istentiszteletet követő szeretetvendégségnek a templommal szembeni Móra Ferenc Eltérő Tantervű Általános Iskola épülete ad helyet. Vendégünk lesz Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke. Az ünnepi alkalomra és az azt követő szeretetvendégségre gyülekezetünk minden tagját nagy szeretettel várjuk! Ugyanezen a vasárnapon délelőtt nem lesz istentisztelet! Az ünnepi alkalom részleteit a kiadott hirdetésekben olvashatjuk.
 • Felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. Az első alkalmat október 16-án, szerdán 18 órakor tartjuk a Kossuth téri gyülekezeti teremben (Kossuth tér 1. sz.).
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon

Eltemettük:

 • Sallay Zoltánt, az ÁFÉSZ kereskedelmi főosztályának nyugalmazott vezetőjét 87 évesen a Széchenyi utcából.
 • Kovács Istvánt, 81 évesen a Zöldfa útról.

Elhunyt:

 • Koi László 87 évesen, Nyírcsaholy, Ady Endre utcából. Temetése kedden 13 órakor lesz Nyírcsaholyban.  

Emlékharang szólt:

 • szeptember 19-én, csütörtökön 12 órakor, néhai Kópis István férfitestvérünk halálának 2. évfordulóján. Elveszített szerettükre fájó szívvel emlékeznek: felesége, lánya, veje, fia, menye, 2 unokája, 2 sógornője családjaikkal, valamint testvére és sógora családjukkal együtt.

Isten adjon vigaszt a gyászoló és emlékező családoknak!