• Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók Közösségének éneklő alkalmát a gyülekezeti teremben. Az egy évvel ezelőtt, 2018. október 1-jén megalakult Dalos Magyar Hitvallók Közösségének tagjai olyan keresztyén testvérek, akik szívesen énekelnek magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket, és olyan magyar népdalokat, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. A közös éneklés előképzettséget nem igényel, főként a magunk örömére és épülésére, a templomi ünnepi szolgálatok idején pedig a gyülekezet gazdagítására történik. Alkalmainkat kéthetente, hétfőn 18.00-kor tartjuk a gyülekezeti teremben, Becseiné Kató Anikó lelkésznő vezetésével. Vidám, baráti közösségünkbe bármikor be lehet kapcsolódni!
  • Kedden 17 órakor lesz a gyülekezeti bibliaóra.
  • Szerdán 10 órakor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterén, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobában.
  • Pénteken 15 órakor tartjuk a nyolcadikosok számára a konfirmációi felkészítést.
  • Felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. Az első alkalmat október 16-án, szerdán 18 órakor tartjuk a Kossuth téri gyülekezeti teremben (Kossuth tér 1. sz.).
  • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
  • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
  • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon
  • A gyülekezet nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi és természetbeni felajánlásaikkal hozzájárultak a templomfelújításhoz és a mai hálaadó ünnepség megszervezéséhez!

Eltemettük:

  • Csicsák Elekné Tóth Zsuzsannát 82 évesen az Iskola közből,
  • özv. Bojti Istvánné Molnár Annát, korábban Mátészalka, Rákóczi u. 59. sz. alatti, később nyíregyházi lakost, aki 79 éves korában hunyt el. Temetése október 4-én, pénteken 13 órakor volt Mátészalkán, a római katolikus egyház szertartása szerint. Az elhunytban néhai Bojti István mátészalkai református presbiter özvegyét gyászolják szerettei, akik számára gyülekezetünk Isten vigasztalását kéri.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak!