• A gyülekezet nevében szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik munkájukkal, anyagi és természetbeni felajánlásaikkal hozzájárultak a templomfelújításhoz és a múlt vasárnapi hálaadó ünnepség megszervezéséhez! Több mint 600-an vettünk részt az istentiszteleten és méltó módon ünnepeltük templomunk megújulását.
 • Hétfőn 17 órakor nőszövetségi gyűlés lesz a gyülekezeti teremben, amelyre szeretettel várjuk a nőtestvéreket.
 • Kedden 17 órakor kezdődik a gyülekezeti bibliaóra.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterén, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobában.
 • Felnőtt konfirmációi képzés indul ismét gyülekezetünk közösségében. Szeretettel várjuk mindazok jelentkezését, akik református hitünkről mélyebb ismereteket kívánnak szerezni, és a felkészülés végén szeretnének hitvallást tenni, hogy gyülekezetünk úrvacsorázó közösségében is részt vehessenek. Az első alkalmat október 16-án, szerdán 18 órakor tartjuk a Kossuth téri gyülekezeti teremben (Kossuth tér 1. sz.).
 • Pénteken 15 órakor tartjuk a nyolcadikosok számára a konfirmációi felkészítést.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon
 • Ma délelőtt az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartunk, amelyről presbitereinket meghívóval is értesítettük. Kérjük a presbitérium tagjait, hogy maradjanak a templomban.

Eltemettük:

 • Csicsák Elekné Tóth Zsuzsannát 82 évesen az Iskola közből,
 • özv. Bojti Istvánné Molnár Annát, korábban Mátészalka, Rákóczi u. 59. sz. alatti, később nyíregyházi lakost, aki 79 éves korában hunyt el. Temetése október 4-én, pénteken 13 órakor volt Mátészalkán, a római katolikus egyház szertartása szerint. Az elhunytban néhai Bojti István mátészalkai református presbiter özvegyét gyászolják szerettei, akik számára gyülekezetünk Isten vigasztalását kéri.

Elhunyt:

 • Fodor Károly Ópályi (Széchenyi u. 76.), korábban Mátészalka, Dózsa György u. 118. sz. alatti lakos 61 éves korában. Temetése hétfőn 13 órakor lesz.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak!

Az Évfolyamok Vasárnapja fenntartó-gyülekezeti programunk keretében szeretettel köszöntjük a Kálvin János Református Általános Iskola 8. évfolyamának tanulóit, osztályfőnökeiket és egyben felkészítő tanáraikat Nyíri Klárát és Balogh Ferencnét, a kedves szülőket és családtagokat, valamint az intézmény vezetőit és dolgozóit. Fogadjuk szeretettel a nyolcadikosok szolgálatát!