• A Debreceni Református Hittudományi Egyetemről gyülekezeti gyakorlatra érkezett hozzánk Lévai Erzsébet másodéves egyetemi hallgató. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében! Életére, szeretteire és tanulmányaira Isten áldását kérjük!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Lakatos Lénárdot, Hunyadi Nóra és Lakatos Lajos gyermekét a Nagyszőlőből. Keresztszülei: Nagyné Lakatos Nikolett és Nagy Gergő. Isten áldja meg gyülekezetünk legújabb tagjának és szeretteinek az életét!
 • Ma délután fél 3-tól a Biblia Szövetség csendes délutánján Budai Judit és Horváth Mária szolgálnak. Szeretettel várják a testvéreket.
 • Hétfőn fél 5-kor pedagógus bibliaóra lesz a Kálvin iskolában, amelyre szeretettel várjuk az intézmény dolgozóit.
 • Hétfőn 17 órakor nőszövetségi gyűlés lesz, melynek témája a Kárpát-medencei imanap és az éves tagdíj.
 • Kedden 17 órakor kezdődik a gyülekezeti bibliaóra.
 • A felnőtt konfirmáció kedden 18 órától lesz. Még be lehet kapcsolódni a felkészülésbe.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterén, kedvezőtlen időjárás esetén a játszószobában.
 • Pénteken 15 órakor kátéórára várjuk a konfirmandusokat.  
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Kulturális programokkal, falusi disznótorral, Szatmárnémetiben adventi vásárral és sok vidámsággal egybekötött adventi gyülekezeti hétvégét szervezünk a Máramaros megyei Koltóra december 13-15-ig, péntek reggeltől vasárnap estig. A részvételi díj személyenként 27.000 Ft., amely tartalmazza a péntek esti vacsora, a szombati egész napos disznótor és háromszori étkezés, a vasárnapi reggeli, a szállás és az utazás költségeit. Indulás péntek reggel 8-kor a régi Profi parkolójából, várható hazaérkezés vasárnap este 8 órakor. Jelentkezni a Kossuth téri gyülekezet gazdasági hivatalában lehet a személyes adatok megadásával és 15.000 Ft. előleg befizetésével munkanapokon 8-16 óráig. Érdeklődni a +36 30 337-9723-as számon, vagy a +36 44 311-022-es hivatali telefonszámon lehetséges. Az érkezés sorrendjében tudjuk fogadni a jelentkezéseket.
 • A Magyar Református Szeretetszolgálat körlevelét, tartósélelmiszer gyűjtő programját a kiadott hirdetésekben olvashatjuk. A tartósélelmiszereket a gyülekezet gazdasági hivatalában fogadjuk munkanapokon 8-16 óráig. A gyűjtés november végéig tart.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon
 • Mivel néhány hirdetés csak „lapzárta” (péntek dél) után érkezik, ezért a kiadott hirdetésekből kimaradhat, de a szószékről elhangzik és a gyülekezet honlapján (refmateszalka.hu) és Facebook oldalán is teljes terjedelemben olvasható.
 • Közeledik az év vége. Kérjük, hogy aki még nem rendezte az idei egyházfenntartói járulékát, az elkövetkező hetekben pótolja. A napokban körlevelet is küldtünk azoknak, akiknek nyilvántartásunk szerint elmaradása van. Adminisztrációs tévedésből is érkezhetett levél, ezúton is kérjük a címzetteket, vagy családtagjaikat, hogy ebben az esetben tekintsék tárgytalannak. Kérjük a jelenlévő presbitereket, hogy segítsenek a címzett borítékok kézbesítésében. Balogh Ferenc gondnok úrnál a cinteremben találjuk az utcajegyzéket és a még kézbesítendő leveleket.
 • Az egyházfenntartói járulékot vasárnaponként az istentiszteletek előtt és után Szathmári Klárikánál is be lehet fizetni.
 • Az iratterjesztésben (a torony felőli kijáratnál) megvásárolhatók a Kálvin Kiadó jövő évi kiadványai, a 2020. évi bibliaolvasó kalauz, Képes Kálvin Kalendárium és egyéb hitmélyítő irodalom.

Eltemettük:

 • Heves Lajosné Pál Irént 72 évesen a Táncsics utcából. Isten adjon vigaszt Szentlelke és a mi szeretetünk által a gyászoló családnak!

Az Évfolyamok Vasárnapja fenntartó-gyülekezeti programunk keretében szeretettel köszöntjük a Kálvin János Református Általános Iskola 7. évfolyamának tanulóit, osztályfőnökeiket Matyi Tamásnét és Kovácsné Murguly Editet, a műsor zenei szerkesztésében segítő Balogh Ferencnét, a kedves szülőket és családtagokat, valamint az intézmény vezetőit és dolgozóit. Fogadjuk szeretettel a hetedikesek szolgálatát, amelynek címe: „A Lélek gyümölcsei.”