• Egyetemes imahetünket január 19-26-ig, vasárnaptól-vasárnapig tartottuk a város történelmi egyházaival közösen. Köszönjük az elhangzott igehirdetéseket, az alkalmakon való részvételt és a szervezők munkáját!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: Csicsák Lászlót, Csicsák László és Csicsák-Czine Judit első gyermekét az Iskola közből. Keresztszülei: Czine Mihály és Oprisné Csicsák Katalin. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és kedves szeretteinek az életét!
 • Ma van a lepramisszió vasárnapja. Perselypénzünkkel a református egyház lepramisszióját támogatjuk Így helyezzük el hálaáldozatunkat a perselybe.
 • Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók Közösségének éneklő alkalmát a gyülekezeti teremben.
 • Szintén hétfőn, este 19 órától presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyről presbiter testvéreinket külön meghívóval is értesítettük. Az e-mail címmel nem rendelkezők meghívójukat Balogh Ferenc gondnoknál vehetik át az istentisztelet végén.
 • Kedden 17 órakor kezdődik a bibliaóra.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a játszószobába.
 • Csütörtökön 13 órától a gyülekezeti teremben lesz az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak január havi, keresztyén életgyakorlatot segítő szakmai értekezlete.
 • Pénteken 15 órakor kátéórára várjuk a konfirmandusokat.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon
 • A Kálvin János Református Általános Iskola a 2019/2020. tanévben is megrendezi SULIVÁRÓ foglalkozásait az iskolába készülődő óvodások számára, melyre nagy szeretettel hívjuk és várjuk az iskolánk iránt érdeklődő szülőket, gyerekeket. A leendő tanítókkal töltött játékos foglalkozások időpontjai: február 29. (szombat) 9:00, március 07. (szombat) 9:00, és március 13. (péntek) 16:30. A szülőket a foglalkozások ideje alatt előadásokra, beszélgetésre várjuk.
 • A NYITOTT KAPUK NAPJA március 24-én (kedden) lesz. Az óralátogatások során az érdeklődők betekinthetnek az iskola mindennapi munkájába.

Az elmúlt héten eltemettük:

 • Boleman Jánosné Varga Katalint, egykori Mátészalka, Munkácsy utcai lakost, aki Miskolcon hunyt el 83 éves korában.
 • Kmetz Józsefné Csonka Erzsébetet, korábban Mátészalka, Damjanich utcai lakost 89 évesen.

Emlékharang fog szólni ma délelőtt 11 órakor az istentisztelet után:

 • Néhai Kovács János halálának 27. és néhai Kovács Jánosné Lengyel Erzsébet halálának 10. évfordulóján. Elveszített szeretteikre fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékeznek: lánya, unokáik, valamint déd- és ükunokáik. Isten adjon a gyászoló és emlékező családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által vigasztalást.

Szeretettel köszöntjük gyülekezetünkben nagytiszteletű Nagy Györgyöt, a Kertvárosi Református Egyházközség lelkipásztorát, aki az egyetemes imahét zárása alkalmából szolgált közöttünk.