Magyarország Kormánya veszélyhelyzetet hirdetett a koronavírus elleni védekezés miatt. Egyházunk Zsinatának Elnöksége és Egyházkerületünk püspöke is hivatalos levél útján hívta fel gyülekezeteink figyelmét a kormányrendeletben foglaltak maradéktalan betartására. Mivel szeretnénk megerősíteni gyülekezetünket és ebben a nehéz helyzetben is mellettük állni, sőt velük együtt imádkozni, ezért továbbra is megtartjuk istentiszteleteinket. Azért, hogy a létszám ne haladja meg az előírt 100 főt, átmeneti jelleggel vasárnaponként 2 istentiszteletet tartunk.

Egyházközségünk elnöksége meghatározta az elkövetkező hetek egyházi menetrendjét húsvét ünnepével bezárólag. Ennek részleteit a kiadott hirdetésekben olvashatjuk. Mindenkit kérünk, hogy vegye nagyon komolyan a betartandó szabályokat a saját védelme és családja, környezete egészsége érdekében. Az istentisztelet végén, a járvány ideje alatt eltekintünk a kézfogástól. Isten igéjével bátorítunk mindenkit kitartó imádságra: „…tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért!” (I. Tim 2, 1)

 • Tegnap kérték házasságukra Isten áldását Sarkadi Gábor kékcsei és Balogh Tünde Mária mátészalkai lakosok. Isten áldja meg közös életüket!
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Szabó Zoltán Zsigmondot, Szabó Zoltán és Dorogi Andrea gyermekét a Balassi útról, – Czine Zsófiát, Czine József György és Bécsi Katalin gyermekét az Alkotmány útról. Isten áldja meg gyülekezetünk új tagjainak és kedves szeretteiknek az életét!
 • Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók Közösségének éneklő alkalmát a gyülekezeti teremben.
 • Kedden 17 órakor kezdődik a bibliaóra.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a játszószobába.
 • Pénteken 15 órakor kátéórára hívjuk a konfirmandusokat.
 • A konfirmáció mához 3 hétre, április 5-én, virágvasárnap délután 15 órakor lesz. Az ünnepi alkalomra a konfirmandus gyermeket egy családtag kísérje el. Az ünnepi alkalomról videófelvétel készül, ami később megrendelhető lesz.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a refmateszalka.hu oldalon.
 • Nemzeti ünnepünkön, az 1848-as forradalom és szabadságharc 172. évfordulóján Isten áldását kérjük egész magyar népünk életére!

Eltemettük:

 • Kasu Erzsébetet 49 évesen az Ecsedi utcából.

Elhunyt:

 • Szalacsi Dezső 62 évesen Kocsord, Rákóczi utcából. Temetése ma 13 órakor lesz Kocsordon. Az elhunytban Szalacsi Zsófia, gyülekezetünk kántora az édesapját gyászolja.
 • Szondi Gézáné 75 évesen a Szokolay Örs utcából. Temetése szerdán 14 órakor lesz.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.


ISTENTISZTELETI REND A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY IDEJÉN:

Vasárnapi istentiszteletek a Kossuth téri református templomban:

8.00: rövidliturgiás istentisztelet (templom)

10.00: délelőtti liturgiás istentisztelet (templom)

(gyülekezetiben csak 10.00-től lesz gyermek-istentisztelet)

Mindkét istentiszteleten ugyanaz az igehirdetés hangzik el.

 

Hétközi bibliaóra:

Kedden 17.00-től a gyülekezeti teremben változatlan formában

 

Virágvasárnap (április 5.) délelőtt:

8.00: rövidliturgiás istentisztelet (templom)

10.00: délelőtti liturgiás istentisztelet (templom)

(gyülekezeti teremben csak 10.00-től gyermek-istentisztelet)

Mindkét istentiszteleten ugyanaz az igehirdetés hangzik el.

15.00: konfirmációi istentisztelet a konfirmáltak és egy közvetlen családtagjuk részére

 

Húsvéti nagyhét:  

Április 7. kedd 18.00: ünnepelőkészítő istentisztelet (templom)

Április 8. szerda 18.00: ünnepelőkészítő istentisztelet (templom)

Április 9. csütörtök 18.00: nagycsütörtök esti istentisztelet (kiskelyhes) úrvacsorával, idősek és ünnepre elutazók részére (templom)

Április 10. péntek 10.00: nagypénteki istentisztelet (templom)

 

Húsvéti istentiszteletek:

1. nap (vasárnap): 8.30 és 10.00: ünnepi istentisztelet kiskelyhes úrvacsorával – (templom)

A konfirmandusok 8.30-kor vesznek úrvacsorát.
(gyülekezeti teremben csak 10.00-től lesz gyermek-istentisztelet)

2. nap (hétfő): 10.00: ünnepzáró istentisztelet (templom)