Jézus mondja: “Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, a ki titkon van; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván.” Mt 6,6

Kedves Testvérek!

A Zsinat Elnöksége felhívásának eleget téve 2020. március 17-től határozatlan időre felfüggesztésre került minden olyan alkalom, ami személyes találkozással jár.

Vagyis elmaradnak a hétközi alkalmaink: énekkari próba, bibliaóra, Életadó Kör, konfirmációi felkészítés, lelkigondozások, betegúrvacsorák és a vasárnapi felnőtt és gyermek-istentiszteletek.

Amennyiben a helyzet 3 hétig nem változik, és valószínű, hogy nem fog, későbbi időpontban lesz a konfirmáció és értelemszerűen az azt megelőző vizsga is. A tilalom feloldásakor mindent újratervezünk.

A lelkészi hivatalban is csak telefonos ügyintézésre van lehetőség. Elérhetőség munkaidőben: +36 44 311-022

E-mail: mateszalka-kossuth.ter@reformatus.hu

Ha valakinek telefonos lelkészi segítségre van szüksége, akkor a feleségemmel együtt elérhetők vagyunk az alábbi mobilszámokon:

Becsei Miklós: +36 30 683 7867, Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972

A Kálvin János Református Általános Iskolában is bevezetésre került a digitális tanrend. A diákok otthonaikban az internet eszközei segítségével tartják tanáraikkal a kapcsolatot, kapják meg a tananyagot és számolnak be az elvégzett feladatokról. Köszönjük a pedagógusok lelkiismeretes munkáját és a szülők, többnyire az édesanyák megfeszített munkáját, amivel segítik gyermekeiket a mindennapi tanulásban.

Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk tovább folytatja segítő szolgálatát a kormányzati intézkedések maradéktalan betartásával. Eddig is fontos szolgálatunk jelentősége megnövekedett ebben a nehéz időszakban. Egyszerűsített módon, személyes találkozás nélkül, telefonon is kérhető, illetve intézhető a gondozásba vétel. Erről a szolgálat intézményvezetője ad részletesebb tájékoztatást. Elérhetőségét gyülekezetünk weboldalán (refmateszalka.hu) és a kiadott hirdetésben is megtaláljuk (Bohán Imréné: +36 30 698 6007).

A szociális étkezést igénybe vevők hétfőtől (március 23.) egyszer használatos műanyag dobozokban kapják meg az ebédjüket a nagyobb biztonság érdekében. Számukra ez többletköltséget nem jelent.  A hétfői napon a saját ételhordójukat is visszakapják.

A temetési szolgálatok egyelőre (eltérő hatósági rendelkezésig) zavartalanul történhetnek, és reméljük, hogy ez így is marad. A Zsinat Elnökségének a javaslata is az, hogy a temetési szertartásokon csak a legszűkebb családi kör vegyen részt, és a szertartás végén kerüljük a testi kontaktussal járó személyes részvétnyilvánítást. Ez elég elszomorítóan hangzik, de vigyáznunk kell egymás egészségére. Van olyan ország, ahol már betiltották a temetési szertartást.

Azt tapasztaljuk, hogy szinte minden tevékenységünk a belső szoba csendjére, a családi közösségre korlátozódik. Éljünk jól vele, imádkozzunk többet, a böjti időszakban a lemondást is gyakorolhatjuk, és ami a legfontosabb: örüljünk egymásnak, fedezzük fel újra, hogy egy család vagyunk. Legyen ez a múló nyomorúság áldások forrása.

IMÁDKOZZUNK egymásért és mindazokért, akiknek ebben a nehéz helyzetben nagyon fontos feladatok jutottak.

Imádkozzunk ez egészségügyi dolgozókért, orvosokért, kutatókért, ápolókért, az élelmiszerboltok és gyógyszertárak dolgozóiért.

Imádkozzunk a vezetőkért, a Magyar Kormányért, hogy kapjanak felülről erőt és bölcsességet népünk hajóját átnavigálni a világjárvány veszélyes tengerén. Imádkozzunk a különböző rendfenntartó, és életünkre vigyázó hatóságok képviselőiért. Mindazokért, akikre rá van bízva e nemzet sorsa.

Imádkozzunk a járvány terjedésének megfékezéséért, a betegekért és családjaikért. Imádkozzunk mindazokért, akiket a Szentlélek eszünkbe juttat.

Imádkozzatok a lelkipásztorokért, hogy kapjunk erőt és felülről világosságot, végezni a bátorítás, lelkesítés, vigasztalás és iránymutatás szolgálatát.

Reménység szerint minden vasárnap jelentkezünk egy videós igeszolgálattal is, hogy akik ebből erőt merítenek, azok továbbra is megtehessék.

Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint a gyülekezeti eseményekről szóló beszámolók a www.refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

  • Szalacsi Dezsőt 62 évesen Kocsord, Rákóczi utcából. Az elhunytban Szalacsi Zsófia, gyülekezetünk kántora az édesapját gyászolja.
  • Szondi Gézáné Kovács Katalint 75 évesen a Szokolay Örs utcából.
  • Móricz Dánielt 74 évesen az Alkotmány útról. Szomorú szívvel adjuk hírül, hogy szerető hitvestársa is elhunyt türelemmel viselt súlyos betegség után.
  • Móricz Dánielné Jónás Gizella 70 évet élt testvérünk temetése kedden 13 órakor lesz, az előírások miatt a szűk család részvételével.

Emlékharang szólt:

  • Március 18-án, szerdán 11.00 órakor néhai Kovács István emlékére, halálának 10. évfordulóján. Fájó szívvel emlékezik rá felesége és családja.
  • Március 18-án, szerdán 11.05-kor néhai Kovács Józsefné Szarka Ida születésének 100. évfordulóján. Emlékét örökre a szívében őrzi lánya és családja. Isten adjon vigaszt a gyászoló és emlékező családoknak a Szentlélek ereje által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őriző pásztora!