Kormányzati rendelkezéseknek és a Zsinat Elnöksége felhívásának eleget téve 2020. március 17-től határozatlan időre felfüggesztésre került minden olyan alkalom, ami személyes találkozással jár.

A Zsinat Elnöksége folyó év április 30-án kiadott körlevelében arról adott tájékoztatást, hogy május 4-én a kormányzati intézkedésekkel összhangban tanácskozik a változtatás módjáról.

A lelkészi hivatalban is csak telefonos ügyintézésre van lehetőség. Elérhetőség munkaidőben: +36 44 311-022

E-mail: mateszalka-kossuth.ter@reformatus.hu

Telefonos lelkigondozás igénybe vehető hétköznapokon 15 óra után az alábbi telefonszámon: Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972

Örömmel és Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy a Kálvin János Református Általános Iskolába az ősszel kezdődő új tanévre, az iskola 20. tanévére 62 gyermek iratkozott be. Április 24-ig lehetett jelentkezni az iskolába. Köszönjük a bennünket megtisztelő szülők és családok bizalmát, akik gyermekük nevelésére intézményünket választották.

A Kálvin iskola felújítása júniusban befejeződik. A tanulók ősszel egy teljesen megújult környezetben folytathatják tanulmányaikat.

Egyházközségünk presbitériuma folyó év február 26-án megtartott gyűlésén pályázatot írt ki a Kálvin János Református Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázat beadási határideje: május 25.

A részletekről az egyházközség és iskola közösségi oldalain lehet tájékozódni: www.refmateszalka.hu és www.refkalvin.hu

Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk tovább folytatja segítő szolgálatát a kormányzati intézkedések maradéktalan betartásával. Eddig is fontos szolgálatunk jelentősége megnövekedett ebben a nehéz időszakban. Egyszerűsített módon, személyes találkozás nélkül, telefonon is kérhető, illetve intézhető a gondozásba vétel. Erről a szolgálat intézményvezetője ad részletesebb tájékoztatást. Elérhetőségét gyülekezetünk weboldalán (refmateszalka.hu) és a kiadott hirdetésben is megtaláljuk (Bohán Imréné: +36 30 698 6007).

Kérjük, hogy a temetési szertartásokon csak a legszűkebb családi kör vegyen részt, és a szertartás végén kerüljük a testi kontaktussal járó személyes részvétnyilvánítást.

IMÁDKOZZUNK egymásért és mindazokért, akiknek ebben a nehéz helyzetben nagyon fontos feladatok jutottak.

Reménység szerint minden vasárnap jelentkezünk egy videós igeszolgálattal is, hogy akik ebből erőt merítenek, azok továbbra is megtehessék.

Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint az istentiszteletek felvétele is a www.refmateszalka.hu oldalon.

Gyülekezetünk nevében ismételten köszönetünket fejezzük ki Koltai Tamás presbiterünknek és a Mátészalka Televízió munkatársainak, hogy az istentisztelettel hétről-hétre jelentkezhetünk.

Anyák napján szeretettel köszöntjük az édesanyákat. Szeretetben szolgáló életükre Isten áldását kérjük. Gyülekezetünk nevében Koltai Annamária, a Kálvin János Református Általános Iskola 5. b osztályos tanulója verssel köszönti az édesanyákat.