Tegnap kereszteltük templomunkban: – Szabó Pannát, Szabó József és Szerencsi Éva gyermekét a Fellegvár utcából. Keresztszülei: Józsa Csaba és dr. Józsa Ilona. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és szeretteinek az életét!

Egyházközségünk elnöksége Védelmi Szabályzatot adott ki a koronavírus járvány következtében megváltozott helyzetről és a szükséges intézkedésekről. Mivel a benne foglaltak szerint egyelőre óvatosságból tilos minden írásbeli anyag kézbe adása, ezért a szabályzat ismertetése a szószékről történik, illetve a hirdetőtáblákon is olvasható.

Vasárnapi istentiszteleteink megváltozott rendje szerint 8.00 órától a 65 év fölöttieket, 10.00 órától a 65 év alattiakat várjuk szeretettel. A változásokról időben tájékoztatással leszünk.

Május 21-én, áldozócsütörtökön már így tartjuk alkalmainkat a vasárnapi rend szerint.

A lelkészi hivatalban munkanapokon 8-14 óráig van lehetőség személyes ügyintézésre. Elérhetőség munkaidőben: +36 44 311-022

E-mail: mateszalka-kossuth.ter@reformatus.hu

Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel. Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972

Örömmel és Isten iránti hálával adunk hírt arról, hogy a Kálvin János Református Általános Iskolába az ősszel kezdődő új tanévre, az iskola 20. tanévére 62 gyermek iratkozott be. Köszönjük a bennünket megtisztelő szülők és családok bizalmát, akik gyermekük nevelésére intézményünket választották. Köszönjük a pedagógusok példás helytállását és a szülők áldozatvállalását a még folyamatban lévő digitális oktatásban.

A Kálvin iskola felújítása júniusban befejeződik. A tanulók ősszel egy teljesen megújult környezetben folytathatják tanulmányaikat.

Egyházközségünk presbitériuma folyó év február 26-án megtartott gyűlésén pályázatot írt ki a Kálvin János Református Általános Iskola intézményvezetői munkakörének betöltésére. A pályázat beadási határideje: május 25.

A részletekről az egyházközség és iskola közösségi oldalain lehet tájékozódni: www.refmateszalka.hu és www.refkalvin.hu

Az igazgatóválasztással kapcsolatban az egyházközség elnöksége külön közleményt adott ki az esetleges félreértések elkerülése és álhírek eloszlatása végett. A közlemény a gyülekezet hivatalos oldalán (www.refmateszalka.hu) megtalálható.

Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk jelentősége megnövekedett ebben a nehéz időszakban. Egyszerűsített módon, személyes találkozás nélkül, telefonon is kérhetővé, illetve intézhető vált a gondozásba vétel. Köszönjük a házigondozók felelősségteljes, fegyelmezett munkavégzését!

Továbbra is kérjük, hogy a temetési szertartásokon csak a legszűkebb családi kör vegyen részt, és a szertartás végén kerüljük a testi kontaktussal járó személyes részvétnyilvánítást.

Imádkozzunk és adjunk hálát azokért, akiknek ebben a nehéz helyzetben nagyon fontos feladatokat végeztek.

Gyülekezetünk nevében ismételten köszönetünket fejezzük ki Koltai Tamás presbiterünknek és a Mátészalka Televízió munkatársainak, hogy az istentiszteltek felvételével hétről-hétre jelentkezhettünk.

Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk, templomi hirdetések, valamint az istentiszteletek felvétele is a www.refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

  • Acsai Antal Józsefné Újlaki Erzsébetet 85 évesen a Zöldfa útról. Isten adjon vigaszt a gyászoló családnak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!