• Május 22-én 5 perces harangzúgással adtunk hálát a Magyar Református Egységért.
 • Vasárnapi istentiszteleteink megváltozott rendje szerint 8.00 órától a 65 év fölöttieket, 10.00 órától a 65 év alattiakat várjuk szeretettel. A változásokról időben tájékoztatjuk a gyülekezetet.
 • Kedden 13 órától lesz az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársainak május havi, keresztyén életgyakorlatot segítő szakmai értekezlete a parókiaudvaron, kedvezőtlen időjárás esetén a templomban.
 • Pénteken 18 órától tartjuk ünnep-előkészítő istentiszteletünket a templomban.
 • Pünkösd első napi istentiszteleteinket 8 és 10 órai kezdettel tartjuk úrvacsoraosztás nélkül.
 • Pünkösd második napján 10 órakor lesz az ünnepzáró istentisztelet.
 • Június 5-én, péntek délután 14 órától a konfirmációi óra keretében vizsgáznak konfirmandusaink.
 • A szülők és családtagok jelenlétében történő ünnepélyes fogadalomtételükre június 6-án, szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor a templomban.
 • A lelkészi hivatalban munkanapokon 8-14 óráig van lehetőség személyes ügyintézésre.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel. Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Elhunyt:

 • Zámbó Sándor, gyülekezetünk egykori presbitere 85 évesen a József Attila utcából. Temetése csütörtökön 11 órakor lesz. Isten adjon vigaszt a gyászoló családnak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!