• Pünkösdi ünnepzáró istentiszteletünket holnap délelőtt 10 órakor tartjuk a templomban. Gyülekezetünk minden tagjának áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!
 • A jövő vasárnaptól a régi rend szerint, csak 10 órakor tartunk istentiszteletet! Fokozott egymásra figyeléssel, a korábbi védelmi intézkedések betartásával mindenkit arra bátorítunk, hogy ha egészségi állapota engedi, lépjen ki a bezártságból, hogy újra átélhessük a közösségi élet, a valódi találkozások élményeit!
 • A jövő vasárnaptól gyermek-istentiszteletet is lesz a megszokott rendben 10 órától a gyülekezeti teremben.
 • Egyéb gyülekezeti alkalmaink további intézkedésig még szünetelnek.
 • Kedd este 6 órakor szülői értekezletet tartunk a konfirmandus szülők számára a templomban.
 • Június 4-én csütörtökön, a Nemzeti Összetartozás Napján 16.00 órakor a 100 évvel ezelőtti fájdalmas trianoni eseményre 100 másodperces harangzúgással emlékezik a Kárpát-medence magyar reformátussága. Így a mi templomunkban is megszólalnak a harangok, hogy hangot adjanak az elmúlt száz év alatt töretlenül megmaradt hitnek, mindig megújuló szeretetnek és soha el nem múló reménységnek.
 • Június 5-én, pénteken 14.00 órától a konfirmációi óra keretében vizsgáznak konfirmandusaink.
 • A szülők és családtagok jelenlétében történő ünnepélyes fogadalomtételükre és úrvacsoravételükre június 6-án, szombaton délelőtt 10.00 órakor kerül sor a templomban.
 • Az egyházközség elnöksége által kiírt igazgatói pályázatra két érvényes pályázat érkezett Baktiné Illés Éva és Farkas János pályázók részéről. A választási folyamat a nevelőtestületi véleményeztetés szakaszában van. Végleges presbiteri döntés a június 16-án, kedden 18 órakor tartandó presbiteri gyűlésen születik.
 • A lelkészi hivatalban munkanapokon ismét a régi rend szerint 8.00-16.00 óráig van lehetőség személyes ügyintézésre.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Zámbó Sándort, gyülekezetünk egykori presbiterét 85 évesen a József Attila utcából.
 • Puskás Gizellát 87 évesen az Alkotmány útról.

Elhunyt:

 • özv. Lengyel Sándorné Kozma Mária 82 évesen a Dózsa György utcából. Temetéséről a jövő héten történik intézkedés.
 • Veress Istvánné Szögyényi Julianna 71 évesen a Széchenyi utcából. Temetéséről a jövő héten történik intézkedés.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!