• A konfirmációi istentiszteletről készült videófelvétel és fotók június 22-től vehetők át a gyülekezet gazdasági hivatalában.
 • Vasárnaponként csak 10 órakor tartunk istentiszteletet! Fokozott egymásra figyeléssel, a korábbi védelmi intézkedések betartásával mindenkit arra bátorítunk, hogy ha egészségi állapota engedi, lépjen ki a bezártságból, hogy újra átélhessük a közösségi élet, a valódi találkozások élményeit!
 • Újra van gyermek-istentiszteletet is a megszokott rendben 10 órától a gyülekezeti teremben.
 • Egyházközségünk igazgatóválasztási folyamatának részeként kedden fél 5-től véleményező nevelőtestületi értekezletre, csütörtökön 18 órától személyi javaslatot kialakító igazgatótanácsi ülésre került sor. A fenntartó presbitérium döntése a június 16-án, kedden 18 órakor tartandó presbiteri gyűlésen születik.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Egyéb gyülekezeti alkalmaink további intézkedésig még szünetelnek.
 • A lelkészi hivatalban munkanapokon ismét a régi rend szerint 8.00-16.00 óráig van lehetőség személyes ügyintézésre.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Június 19-én, pénteken 15 órakor kerül sor a Kálvin János Református Általános Iskola zártkörű ballagási ünnepségére.
 • A Géberjéni Tagintézményben június 20-án szombaton délelőtt 9 órától lesz a ballagás.
 • Megköszönve iskolánk dolgozóinak egész éves áldozatos munkáját, valamint a gyülekezeti hitoktatók lelkiismeretes munkáját, a nyári szünidőre jó pihenést, balesetmentes nyaralást kívánunk!
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Vántus Ferencné Sárközi Mártát 66 évesen az Alkotmány útról.
 • Szakszon Sándorné Gaál Izabella, az egykori Hősök Iskolájának nyugalmazott tanítónőjét 76 évesen a Zrínyi utcából.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Gyülekezetünk lelkészei ebben az órában keresztgyermekük konfirmációi istentiszteletén vesznek részt a vajai református templomban.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!