• Mai istentiszteletünkön kereszteltük: Illés Hannát, Illés János és Kiss Tímea gyermekét Kántorjánosiból. Keresztszülei: Reindl Ákos és Kiss Viktória. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjának és kedves szeretteinek az életét!
 • A konfirmációi istentiszteletről készült videófelvétel és fotók átvehetők a gyülekezet gazdasági hivatalában munkanapokon 8-16 óráig.
 • Istentiszteleteinken és más gyülekezeti alkalmainkon a védőmaszk viselése a továbbiakban nem kötelező, csak ajánlott.
 • A vasárnapi gyermek-istentisztelet 10 órakor kezdődik a gyülekezeti teremben.
 • Egyházmegyei evangélizáció lesz vasárnaptól szerdáig. Ma és hétfőn este Vámosoroszi templomkertjében, kedd és szerda este a nagyari Luby kastély kertjében lesz istentisztelet. Igét hirdet Korda Zoltán, a szatmárnémeti Láncos-templom lelkipásztora. Az alkalmak esténként 6 órakor kezdődnek. Aki szeretnének eljönni, az istentisztelet után jelezzék.
 • Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmát a parókiaudvaron, rossz idő esetén a templomban.
 • A kedden 17 órakor kezdődő gyülekezeti bibliaóra a templomban lesz.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Július 9-én csütörtökön 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk, amelyről presbiter testvéreinket meghívóval is értesítjük.
 • Újraindítjuk a nőszövetségi alkalmat is, első találkozásuk július 13-án, hétfőn 17 órakor lesz.
 • Július 18-án szombaton munkatársi kiránduláson vesz részt Szatmárban az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk és a gazdasági hivatal munkatársi közössége.
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdet parókiafelújításra. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kihelyezett célperselyekbe lehet beletenni.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.
 • A lelkészi hivatalban munkanapokon 8.00-16.00 óráig van lehetőség személyes ügyintézésre.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére. Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat.
 • Iskolánk nyári táborai szeretettel várják az érdeklődőket. A részletekről az iskola honlapján lehet tájékozódni (refkalvin.hu).
 • Egyházmegyei Pihenőhét lesz Berekfürdőn, a Megbékélés Házában szeptember 28-okt 2. között. A részvételi díj személyenként 22. ezer Ft. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Balog Borbálát 67 évesen a Szél közből,
 • özv. Gaál Györgyné Zemlényi Irén Erzsébetet 93 évesen a Petőfi térről. Az elhunytban néhai Gaál György egykori presbiterünk özvegyét gyászolja kedves családja és a két mátészalkai református gyülekezet. Néhai Gaál György közel 40 évig volt gyülekezetünk presbitere, 2006-ban szolgálata elismeréseként örökös tiszteletbeli presbiteri címet kapott.

Elhunyt:

 • Tóth Albert 67 évesen a Zöldfa utcából. Temetése kedden 15 órakor lesz.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!