• Tegnap munkatársi kiránduláson vett részt Szatmárban az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálatunk és a gazdasági hivatal közel 40 fős munkatársi közössége. Köszönjük Becseiné Kató Anikó lelkésznő szervező munkáját, a közösen átélt élményeket, s e helyről is megköszönjük Gyöngyösi Szabolcs Fülesden és Kölcsében szolgáló lelkész testvérünknek az idegenvezetést.
 • Mai istentiszteletünkön kereszteltük: – Kedves Zalánt, Kedves Lénárd és Alexa Kitti első gyermekét a Budai Nagy Antal utcából. Keresztszülei: Kedves Szilárd Béla és Pásztor Barbara, – Balogh Emmát, Balogh Gábor Zsolt és Gáspár Andrea Brigitta második gyermekét Komáromból. Keresztszülei: Balogh Ferenc, Fórizs Eszter, Papp István és Gáspár Mónika Diána. Balogh Emma most keresztelt kistestvérünkben Balogh Ferenc gondnok unokáját üdvözölhetjük. Isten áldja meg gyülekezetünk legifjabb tagjainak és kedves szeretteiknek az életét!
 • Hétfőn 18 órától tartjuk a Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmát a parókiaudvaron, rossz idő esetén a templomban.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a gyülekezeti bibliaórát a gyülekezeti teremben.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Szerdán 18 órakor presbiteri gyűlést tartunk a gyülekezeti teremben, amelyről presbiter testvéreinket külön meghívóval is értesítjük.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, vasárnap 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Mércse Tímea segédlelkész augusztus 2-án, a vasárnapi istentisztelet keretében búcsúzik a gyülekezettől.
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kijáratoknál található célperselyekbe lehet elhelyezni.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon, munkanapokon 8-16 óráig.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére. Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat.
 • Iskolánk nyári táborai szeretettel várják az érdeklődőket. A részletekről az iskola honlapján lehet tájékozódni (refkalvin.hu).
 • Egyházmegyei Pihenőhét lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában szeptember 28. és október 2. között. A részvételi díj személyenként 22.000.- Ft. Jelentkezni a Lelkészi Hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.
 • Elkészültek a zsoltármutató táblák. Köszönjük Károlyi Györgyi restaurátor művész és Szabó László asztalos mester közös munkáját!

Eltemettük:

 • Szabó Istvánt 74 évesen a Dózsa György utcából,
 • Sándor Csabáné Szűcs Juditot 69 évesen a Bajcsy Zs. Endre utcából.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!