• Mércse Tímea segédlelkész ma délelőtt búcsúzott a gyülekezettől. További életére Isten áldását kérjük!
 • Kedden 12 órakor lesz az Agapé Házi Segítségnyújtó Szolgálat munkatársi közösségének szalonnasütéssel egybekötött havi értekezlete a parókiaudvaron.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a bibliaórát a gyülekezeti teremben.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, vasárnap 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kijáratoknál található célperselyekbe lehet elhelyezni.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon munkanapokon 8-16 óráig.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére. Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat.
 • Egyházmegyei Pihenőhét lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában szeptember 28. és október 2. között. A részvételi díj személyenként 22.000.- Ft. Jelentkezni munkaidőben a Lelkészi Hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.
 • Céladakozást hirdetünk a jövő vasárnapra egy 7 hónapos leukémiás kislány, Léna gyógyulásának támogatására. Adományainkat a kijáratoknál elhelyezett perselybe lehet majd beletenni. Léna családjával együtt gyülekezetünk tagja, tegnapelőtt a kórházi eltávozásakor részesült a keresztség sákramentumában. Isten áldja és gyógyítsa meg őt, és oltalmazza családtagjait!

Elhunyt:

 • Balogh József 84 évesen Nyírcsaholy, Kossuth utcából. Temetése kedden 11 órától lesz Nyírcsaholyban.
 • Szabó Lajos 88 évesen a Somogyi Béla utcából. Temetése csütörtökön 11 órától lesz.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!