• Dalos Magyar Hitvallók soron következő éneklő alkalma augusztus 3. helyett augusztus 10-én, hétfőn 18.00-kor lesz a gyülekezeti teremben. A lassan 2 éve működő kórus elsősorban magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket és olyan magyar népdalokat énekel, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Vidám, baráti közösségükbe szeretettel várnak új tagokat is! A közös éneklés előképzettséget nem igényel, főként a tagok örömére és épülésére, a templomi ünnepi szolgálatok idején pedig a gyülekezet gazdagítására történik. Az alkalmakat kéthetente, hétfőn 18.00-kor tartjuk a gyülekezeti teremben, Becseiné Kató Anikó lelkésznő vezetésével.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a bibliaórát a gyülekezeti teremben.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • Mához egy hétre, augusztus 9-én Vígh Eszter segédlelkész bemutatkozó szolgálatára kerül sor.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, vasárnap 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig a gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Úrvacsorával egybekötött újkenyéri hálaadó istentiszteletünk augusztus 23-án, vasárnap 10.00-kor
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kijáratoknál található célperselyekbe lehet elhelyezni.
 • Szeretettel ajánljuk AGAPÉ Házi Segítségnyújtó Szolgálatunkat mindazoknak, akik mindennapi önálló életvitelük fenntartásában szívesen fogadnának el szakembereinktől segítséget. Munkatársaink szívesen állnak az érdeklődők rendelkezésére a gazdasági és szociális irodában személyesen, vagy a +36(44) 311 022-es telefonszámon munkanapokon 8-16 óráig.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére. Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat.
 • Egyházmegyei Pihenőhét lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában szeptember 28. és október között. A részvételi díj személyenként 22.000.- Ft. Jelentkezni munkaidőben a Lelkészi Hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.
 • Mai istentiszteletünkön céladományokat gyűjtünk Szép Léna gyógyulásának támogatására. Adományainkat a kijáratoknál elhelyezett perselybe lehet majd elhelyezni. Léna családjával együtt gyülekezetünk tagja, néhány nappal ezelőtt részesült a keresztség sákramentumában. Isten áldja és gyógyítsa meg Őt, és oltalmazza családtagjait! Imádságainkkal a szülők hitét, adományainkkal a nehéz helyzetbe került család életét, gyermekük gyógyításának anyagi terheit támogatjuk.

Eltemettük:

 • Balogh Józsefet 84 évesen Nyírcsaholy, Kossuth utcából.
 • Szabó Lajost 88 évesen a Somogyi Béla utcából.

Elhunyt:

 • Ary Sándor 62 évesen az Ifjúság térről. Temetése augusztus 8-án, szombaton 11 órakor lesz.

Isten adjon vigaszt a gyászoló családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

 • Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk közösségében Farkas János igazgató urat, akit egyházközségünk presbitériuma 2020. június 16-án megtartott gyűlésén a 76/2020. (VII.16.) sz. határozatával a 2020.08.01-2025.07.31-ig terjedő időszakra a Kálvin János Református Általános Iskola vezetőjének választott. Igazgató úr életére és szolgálatára Isten áldását kérjük!

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!

Becsei Miklós
lelkész
Becseiné Kató Anikó
lelkész

FELHÍVÁS ÓVINTÉZKEDÉSRE

A Tiszántúli Református Egyházkerület Elnökségének 2020. július 30-i körlevele

Kedves Testvéreink!

Istennek adunk hálát, hogy meghallgatta imádságainkat, s mindezidáig országunkat és benne a tiszántúli régiót nem sújtotta nagyon erősen a koronavírus-világjárvány. Továbbra is imádkozunk a járvány következtében elhunyt testvéreink hozzátartozóiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügy és a szociális szféra munkatársaiért és azért, hogy a döntéshozók felelősen és bölcsen tudják kezelni a kialakult helyzetet. Különösen is imádságainkban hordozzuk határon túli testvéreinket, akik a miénknél nehezebb körülmények között végzik szolgálatukat.  Köszönjük lelkipásztor testvéreink helytállását
és azt, hogy felelősségteljesen jártak el az egyházi élet újraindításakor is.
Aggodalommal követjük azonban azokat a híradásokat, melyek a környező országokban a járvány újbóli fellángolásáról szólnak.

Követve a döntéshozók és szakemberek tanácsait arra kérjük gyülekezeteinket, hogy a vírus újbóli elterjedésének, a második hullám kialakulásának megelőzése érdekében ismét fokozottan figyeljenek a következő óvintézkedések betartására: Az istentiszteleti alkalmakon továbbra is ajánljuk a szájat és az orrot egyaránt eltakaró maszk vagy kendő viselését, a liturgus és az igehirdető kivételével. Javasoljuk, hogy a gyülekezeti tagok a templomokban és a gyülekezeti termekben tartsák meg a megfelelő (1,5-2 m.)  védőtávolságot. Továbbra is kérjük, hogy gondoskodjanak alkalmainkon a kézfertőtenítés lehetőségéről és a templomokat, közösségi helyiségeket rendszeresen szellőztessék és fertőtlenítsék. Javasoljuk. hogy a szokásosnál rövidebb legyen a gyülekezeti éneklés alkalmainkon. Ezeket a rendszabályokat diakóniai intézményeinkben még fokozottabban szükséges követni.

Imádkozunk azért, hogy gyülekezeteink a járvány idején is be tudják tölteni küldetésüket, és hogy mihamarabb véget érjen ez a mindannyiunkat próbára tévő pandémia.

Isten legyen mindannyiunk őriző pásztora! Áldást és békességet kívánva, testvéri köszöntéssel:

Dr. Fekete Károly s.k.
püspök
Dr. Adorján Gusztáv s.k.
főgondnok