• A múlt vasárnapi istentiszteletünkön céladományokat gyűjtöttünk Szép Léna gyógyulásának támogatására. A kihelyezett célperselyekbe összesen 108.710 Ft. adomány gyűlt össze, amelyet az elmúlt héten át is adtunk a gyermek családjának. Isten áldja és gyógyítsa meg Őt, és oltalmazza családtagjait!
 • Hétfőn 17 órától nőszövetségi gyűlés lesz a gyülekezeti teremben, amelyre szeretettel hívjuk a nőszövetség tagjait.
 • Dalos Magyar Hitvallók éneklő alkalmahétfőn 18.00-kor lesz a gyülekezeti teremben. A lassan 2 éve működő kórus elsősorban magyar szerzőktől származó református énekeskönyvi énekeket és olyan magyar népdalokat énekel, amelyek népünk hitének kristálytiszta bizonyságai. Vidám, baráti közösségükbe szeretettel várnak új tagokat is! A közös éneklés előképzettséget nem igényel, főként a tagok örömére és épülésére, a templomi ünnepi szolgálatok idején pedig a gyülekezet gazdagítására történik. Az alkalmakat kéthetente, hétfőn 18.00-kor tartjuk a gyülekezeti teremben, Becseiné Kató Anikó lelkésznő vezetésével.
 • Kedden 17 órakor tartjuk a bibliaórát a gyülekezeti teremben.
 • Szerdán 10-kor várja Életadó körünk a keresztyén családi életre törekvő kismamákat, anyukákat és gyermekeiket a parókiaudvar játszóterére.
 • A felnőtt istentisztelettel egy időben, vasárnap 10 órától gyermek-istentiszteletet tartunk az általános iskolások számára a gyülekezeti teremben, az óvodásoknak pedig gyermekmegőrző foglalkozást biztosítunk a játszószobában.
 • Úrvacsorával egybekötött újkenyéri hálaadó istentiszteletünk mához két hétre, augusztus 23-án, vasárnap 10.00-kor
 • Egyházközségünk presbitériuma céladakozást hirdetett parókiafelújításra. Erre a célra adakozni a gazdasági hivatalban lehet munkanapokon 8-16 óráig, illetve adományainkat a kijáratoknál található célperselyekbe lehet elhelyezni.
 • Gyülekezetünk tagjai számára egyéni-, pár- és család-lelkigondozás folyamatosan igénybe vehető előzetes telefonos egyeztetéssel (Becseiné Kató Anikó: +36 30 683 9972).
 • Gyülekezetünk regisztrált fogadó szervezetként folyamatosan lehetőséget biztosít középiskolás diákok önkéntes munkavégzésére. Szeretettel várjuk a jelentkező tanulókat.
 • Egyházmegyei Pihenőhét lesz Berekfürdőn a Megbékélés Házában szeptember 28. és október között. A részvételi díj személyenként 22.000.- Ft. Jelentkezni munkaidőben a Lelkészi Hivatalban lehet név, cím és telefonszám megadásával.
 • Honlapunkon megtalálhatók az elhangzott vasárnapi prédikációk és templomi hirdetések a refmateszalka.hu oldalon.

Eltemettük:

 • Ary Sándort 62 évesen az Ifjúság térről.

Emlékharang fog szólni:

 • ma délelőtt 11 órakor néhai Kucsma József halálának első évfordulóján. Szeretettel emlékeznek rá gyermekei családjaikkal együtt, valamint a Kossuth téri református gyülekezet, amelyet 10 évig presbiterként is szolgált.

Isten adjon vigaszt a gyászoló és emlékező családoknak Szentlelke és a mi szeretetünk által.

 • Közel 10 évi temetési kántori szolgálatot után egészségi állapotára tekintettel visszavonul a szolgálatból Elek Tibor férfitestvérünk, aki lelkipásztorait támogatva énekes szolgálataival a gyászolók szívét vigasztalta, verseivel gyülekezetünk közösségét többször megörvendeztette, a Mátészalkai Református Énekkar, később a Dalos Magyar Hitvalló közösségét is gazdagította. A gyülekezet nevében megköszönjük szolgálatait, és életére, szeretteire Isten áldását kérjük!
 • Szeretettel köszöntjük a gyülekezet közösségében Vígh Tamás és Vígh Eszter lelkészházaspárt, a DRHE hatodéves, végzős hallgatóit, akiket Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke 2020. augusztus 1-jei hatállyal rendelt ki gyülekezetünkbe segédlelkészi szolgálatra. Gyakorlati évükre Isten áldását kérjük!
 • Presbiteri gyűlés lesz ma délelőtt 11 órakor az istentiszteletet követően, amelyről presbiter testvéreinket meghívóval is értesítettük. Kérjük a presbitérium tagjait, hogy az istentisztelet után maradjanak a templomban.

Az Úr legyen gyülekezetünk és magyar nemzetünk őrző pásztora!